Laptop dla nauczyciela – FAQ

Bon na zakup Laptopa Dla Nauczyciela – co to jest?

Według ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli opublikowanej w Dzienniku Ustaw 18 lipca 2023, nauczyciele szkół publicznych mogą otrzymać jednorazowy bon o wartości 2500 zł na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Istnieje także możliwość dopłacenia do droższego modelu sprzętu – w tym przypadku wartość bonu pomniejszy cenę zakupu. Nauczyciele, którzy zostali zgłoszeni będą mogli skorzystać z bonu do 31 grudnia 2025 r.. Więcej zasad korzystania z programu znajduje się również w artykule na stronie rządowej.

Kto może skorzystać z dofinansowania rządowego?

Z bonu na zakup laptopa mogą skorzystać:

 1. nauczyciele publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, którzy prowadzą zajęcia w klasach IV-VIII, takie jak:
  • obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
  • dodatkowe zajęcia edukacyjne, w tym także:
   • zajęcia z języka obcego nowożytnego, który nie należy do obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
   • zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, ale są włączone do programu nauczania,
  • zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych,
  • zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • zajęcia, które rozwijają zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności aktywność i kreatywność,
  • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,
  • zajęcia religii lub etyki,
  • nauka języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego i nauka własnej historii i kultury,
  • zajęcia wychowania do życia w rodzinie,
 2. nauczyciele, którzy prowadzą dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla cudzoziemców w klasach IV-VIII,
 3. nauczyciele w klasach IV-VIII, którzy mają kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej (tzw. nauczyciele wspomagający), którzy współorganizują kształcenie integracyjne i kształcenie uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 4. nauczyciele specjaliści w klasach IV-VIII: pedagog, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy,
 5. pozostali nauczyciele:
  • wychowawcy świetlic szkolnych, którzy prowadzą zajęcia w klasach IV-VIII,
  • nauczyciele bibliotekarze bibliotek szkolnych, jesli w szkole są klasy IV-VIII,
  • dyrektorzy szkół, dyrektorzy zespołów szkół i ośrodków, jeśli prowadzą szkoły z klasami IV-VIII (niezależnie od tego, czy realizują tygodniowy wymiar godzin zajęć, czy zostali zwolnieni z obowiązku jego realizacji),
 6. nauczyciele, którzy uczą w ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, w oddziałach klas IV-VIII oraz w ogólnokształcących szkołach baletowych. Dotyczy to zarówno nauczycieli przedmiotów ogólnych, jak i nauczycieli przedmiotów artystycznych, w tym tzw. przedmiotów ogólnomuzycznych. Przedmioty ogólnomuzyczne w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia to na przykład: kształcenie słuchu, audycje muzyczne, literatura muzyczna i zasady muzyki.

Komu nie przysługuje dofinansowanie?

Z bonu na zakup laptopa nie mogą skorzystać:

 1. nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia wyłącznie w klasach I-III szkoły podstawowej lub w oddziałach przedszkolnych,
 2. nauczyciele, którzy 30 września 2023 r. nie pozostawali w stosunku pracy w szkole, ale prowadzili zajęcia na innej podstawie niż stosunek pracy,
 3. osoby, które są zatrudnione do prowadzenia zajęć w szkole, ale nie są nauczycielami,
 4. wychowawcy w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, okręgowych ośrodkach wychowawczych, którzy realizują wyłącznie zajęcia na tym stanowisku (nie prowadzą jednocześnie zajęć w szkole podstawowej w klasach IV-VIII),
 5. nauczyciele szkół muzycznych I stopnia, w których prowadzone jest wyłącznie kształcenie artystyczne.

Czy można dopłacić do bonu?

Tak. Różnicę kwot należy dopłacić do wybranego droższego modelu.

Co jeśli laptop jest tańszy niż 2500 zł?

W przypadku zakupu laptopa poniżej 2500 zł, niewykorzystana kwota przepada.

Czy w ramach bonu mogę dokupić dodatkowe akcesoria do laptopa?

Bon może zostać wykorzystany wyłącznie zakup laptopa dla nauczyciela. Mimo to przygotowaliśmy specjalną ofertę na zakup akcesoriów w niższej cenie.

Jaki kupić laptop dla nauczyciela?

Nauczyciele mogą sami wybrać sprzęt, na którym będą pracować. Ustawa umożliwia zakup zarówno laptopów windowsowych, macOS, jak i przeglądarkowych, czyli Chromebooków. Laptop dla nauczyciela kupowany z rządowym dofinansowaniem musi jednak spełniać minimalne wymagania techniczne oraz związane z gwarancją.

Wymagania minimalne:

 • 8 GB RAM;
 • 256 GB SSD;
 • ekran Full HD o przekątnej 13 cali;
 • 1200 punktów procesora w teście CrossMark;
 • Wi-Fi i Bluetooth 5;
 • waga do 2,5 kg;
 • 3 lata gwarancji producenta.

Sprawdź naszą ofertę na Laptop Dla Nauczyciela!

Zrealizuj u nas swój bon na laptop dla nauczyciela!

Wypełnij formularz kontaktowy, a nasi doradcy skontaktują się z Tobą w celu omówienia Twoich szczegółowych potrzeb.

Czekamy również na Twój telefon!

 • +48 61 827 30 50
 • +48 61 222 90 01

 

szkoła w chmurze

Dołącz do społeczności Szkoły w Chmurze!

Następny post Poprzedni post