Akademia Office 365

Akademia Office 365 ze Szkołą w Chmurze

Akademia Szkoły w Chmurze to miejsce, w którym nauczyciele mogą uwolnić pełen potencjał jaki drzemie w najbardziej rozbudowanym narzędziu chmurowym wspierającym edukację - Office 365! 

popraw

popraw płynność swojej pracy w MS Teams

poznaj

poznaj sposoby na automatyzację procesów w chmurze i oszczędź swój czas 

odkryj

odkryj przydatne narzędzia oraz metody pracy dla poszczególnych przedmiotów

opanuj

opanuj wszystkie nowe rozwiązania wprowadzane do Office 365 dla edukacji

otrzymaj

otrzymaj dostęp do zamkniętej grupy na FB, gdzie będziemy dzielić się wiedzą oraz rozwiązywać bieżące problemy 

odbierz

odbierz oficjalny certyfikat Szkoły w Chmurze!

sprawdź ofertę szkoleniową

Akademia Office 365 - Jak? W jakiej formie? Za ile?

microsoft teams szkolenie dla nauczycieli

W jakiej formie? Nasza Akademia to spotkania o charakterze warsztatowym, prowadzone przez wieloletnich praktyków. Każde szkolenie to 2 godziny, na których uczestnicy poszerzają oraz systematyzują swoją dotychczasową wiedzę o środowisku Office 365!

wprowadzenie do office 365 dla edukacji

Dla kogo? Dla nauczycieli, którzy chcą opanować narzędzia Office 365 do wykorzystania przy nauczaniu zdalnym oraz chcą poznać szerzej Office 365 oraz jego narzędzia w formie, która pozwala na dialog oraz wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami a prowadzącymi

akademia office 365 koszt

Za ile? Koszt każdego szkolenia to 500 zł brutto dla jednostek edukacyjnych

akademia office 365

Jak? Nasze szkolenia odbywają się zdalnie, w środowisku Office 365 szkoły, z wykorzystaniem aplikacji MS Teams

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Szkoła w Chmurze - dlaczego my?

Partner Edukacyjny Microsoft

Posiadamy ponad 8-letnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań Microsoft dla rynku edukacyjnego! Zebrane przez ten okres doświadczenie pozwoliło nam zdobyć status Microsoft in Education Global Training Partner!

Tylko w tym roku przeszkoliliśmy już ponad 5000 nauczycieli z całej Polski! Poznaj opinie niektórych z nich!

letnia akademia office 365 opinia

akademia office 365 opinia

opinia 3

opinia z fanpage szkoły w chmurze

Szkoła w Chmurze Microsoft

Każda szkoła, która brała udział w szkoleniach Akademii Szkoły w Chmurze ma szansę otrzymać tytuł i tabliczkę Szkoły w Chmurze Microsoft! Jeśli Twoja szkoła chciałaby dołączyć do sieci Szkół w Chmurze Microsoft wypełnij formularz rejestracyjny!

program Szkoła w Chmurze

Korzyści z udziału w programie:

  • dołączenie do ogólnopolskiej sieci Szkół w Chmurze Microsoft,
  • wyróżnienie dla szkoły potwierdzone certyfikatem oraz tabliczką Szkoła w Chmurze Microsoft,
  • zaproszenie do światowych programów Microsoft Innovative Educator Expert (globalna sieć innowacyjnych nauczycieli) i Microsoft Showcase School (globalna sieć modelowych szkół),
  • dostęp do szkoleń i materiałów dla nauczycieli na platformie Microsoft Educator Centre.

Poznaj naszych trenerów!

Joanna Alberska

Joanna Alberska

Trener - pasjonat nowoczesnych technologii i rozwiązań pozwalających osiągnąć jak najlepsze efekty na płaszczyźnie aktywności zawodowej i prywatnej. Ekspert merytoryczny materiałów instruktażowych dla nauczycieli, twórca webinarów dedykowanych edukacji. Egzaminator Digital Europe.

„Preferuję jakościowe szkolenia typu „szwedzki stół”, na których interdyscyplinarnie można wymienić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie, jakiego w danym momencie każdy potrzebuje.”

Leszek Bernaczyk

Leszek Bernaczyk

Nauczyciel dyplomowany, edukator TIK posiadający duże doświadczenie w szkoleniu nauczycieli w technologiach Apple, Google oraz Microsoft. Autor programów nauczania informatyki w gimnazjum oraz szkole podstawowej. Długoletni dyrektor szkoły – specjalizuje się w wykorzystywaniu TIK w kierowaniu i zarządzaniu szkołą. Autor wielu publikacji, poradnika dla dyrektorów szkół, aktywny uczestnik wielu ogólnopolskich konferencji TIK.

,,Pomagam nauczycielom i dyrektorom szkół w ich rozwoju osobistym i zawodowym. Wprowadziłem w swojej szkole technologie, w tym mobilne wykorzystywane w prowadzeniu zajęć oraz w wymianie międzynarodowej - w projektach ERASMUS+".

Bartosz Kiszewski

Bartosz Kiszewski

Nauczyciel dyplomowany z zakresu IT i BHP. Ekspert MEN, KOMET@, Cyfrowa Szkoła Domowa. Posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Expert 2020-2021.

Publikuje także m.in. w kwartalniku "W cyfrowej szkole" wydawnictwa OEIiZK. Jest tenerem i edukatorem w zakresie TIK, IT w biznesie i edukacji.

Prowadzi swój fanpage Bartosz EDU Kiszewski oraz kanał na YouTube.

 

maciej pogorzelski

Maciej Krzywda-Pogorzelski

Od prawie 30 lat zaangażowany w tworzenie oprogramowania edukacyjnego dla największych polskich wydawców (m.in. WSiP, PWN), w latach 2001-2008 Redaktor Naczelny Publikacji Multimedialnych a potem Redaktor Naczelny Publikacji Encyklopedycznych PWN

"Uwielbiam znajdować sedno problemów, upraszczać rozwiązania i opisywać je prostym językiem. Właśnie takie podejście do stosowania technologii cyfrowych
w szkole staram się przekazać uczestnikom warsztatów. Skupmy się na konkretnych zastosowaniach wynikających ze znanych zasad dydaktyki, a wszystko okaże się prostsze niż mogło się nam wydawać."

Karina Mańka

Karina Mańka

Nauczyciel, tłumacz, lektor języka francuskiego, redaktor multimedialnych kursów językowych, autor narzędzi dydaktycznych wspomagających pracę nauczyciela. Propagator nowoczesnych rozwiązań w procesie nauczania i uczenia się, w tym szkolenia na odległość. Trener i praktyk Teams.

„Lubię ułatwiać oraz uprzyjemniać proces uczenia się, wskazywać możliwości
i narzędzia, które prowadzą do zdobywania i rozwijania kluczowych kompetencji, budowania osobistego warsztatu i strategii umożliwiających rozwój autonomii
w uczeniu się. Jestem miłośniczką przysłowia: Nie jest wstydem nie wiedzieć; wstydem jest nie szukać odpowiedzi.”

Michał Ryba

Michał Ryba

Nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych. Od dwóch lat Microsoft Innovative Educator Expert. Specjalista z zakresu Office 365, oprogramowania do grafiki wektorowej i rastrowej Adobe oraz Corel oraz technologii druku 3D. Koordynator szkolnych projektów unijnych m.in. Centrum Mistrzostwa Informatycznego i Czasu Zawodowców bis.

„Jestem pozytywnie nastawiony do życia. Moją pasją są nowe technologie,
a szczególnie nowe technologie w edukacji. Korzystam z nich wraz z uczniami. zarówno podczas nauki zdalnej, jak i w codziennym życiu szkoły."

Justyna Bogdanowicz

Justyna Szczypek - Bogdanowicz

Nauczycielka, od trzech lat Microsoft Innovative Educator Expert - fanka Teams
i wszystkich narzędzi Office, szkolny lider Office, trener i praktyk Teams. Od 2019 Microsoft Global Learning Mentor. Laureatka Microsoft Tech Pill.

"Jestem entuzjastką TIK w edukacji, z radością testuję i wprowadzam nowe narzędzia zwłaszcza interaktywne prezentacje, moim celem jest maksymalne zaangażowanie ucznia. Czasami uczę się razem z moimi uczniami!"

Anna Trawka

Anna Trawka

Od 1989 roku nauczycielka informatyki w VI Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach. Od ponad 33 lat konsultant w ośrodku doskonalenia nauczycieli, gdzie zorganizowała
i przeprowadziła różnorodne formy kształcenia i doskonalenia dorosłych w zakresie informatyki i technologii informacyjnej.

Posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Expert oraz Microsoft Innovative Educator Master Trainer. W ostatnich latach przeprowadziła ponad 300 szkoleń związanych
z wykorzystaniem technologii Microsoft, w tym usługi Office 365 i aplikacji Teams.

Maciej Tyran

Maciej Tyran

Dyrektor ds rozwoju rynku edukacyjnego w Advisor Sp. z o.o., odpowiedzialny za projekt Szkoła w Chmurze. Poprzednio związany z Ei System, współzałożyciel wydawnictwa edukacyjnego. Od 25 lat pracuje na rynku edukacyjnym, z tego 17 lat dla grupy wydawniczej PWN. Prekursor rozwiązań internetowych dla edukacji.

„Choć od wielu lat wdrażałem nowe pomoce dydaktyczne, to dopiero jako trener zrozumiałem lepiej środowisko edukacyjne. Dużo się uczę, pracując wśród nauczycieli i dyrektorów szkół”

Marta Wysocka

Marta Wysocka

Nauczycielka, koordynatorka ds. IT w III LO w Koninie, entuzjastka nowych technologii, Microsoft Innovative Educator Expert. Koordynatorka wielu projektów – SWOI, eSzkoła Moja Wielkopolska, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, AI Schools, autorka scenariuszy zajęć z informatyki (Nowa Era).

"Od wielu lat pracuję razem ze swoimi uczniami korzystając z zasobów chmurowych, dlatego jestem entuzjastką takich rozwiązań. Staram się zarazić tym entuzjazmem uczestników warsztatów. Relacje w szkole są najważniejsze, jednak nowe technologie usprawniają proces dydaktyczny i pomagają w pracy nauczycielom."

Zaufaj naszym trenerom i weź udział w szkoleniu!

Wypełnij formularz kontaktowy, a nasi doradcy skontaktują się z Tobą w celu omówienia Twoich szczegółowych potrzeb.

Czekamy również na Twój telefon!

  • +48 61 222 90 01
  • +48 695 100 060
  • +48 695 100 080
  • +48 61 827 30 56

 

szkoła w chmurze