Szkolenia dla nauczycieli

autoryzowany partner edukacyjny microsoft.png             Partner Edukacyjny Microsoft

Aby w pełni wykorzystać potencjał Office 365 zarówno przy zdalnym nauczaniu, jak i codziennym życiu szkoły, niezbędne jest odpowiednie przeszkolenie kadry nauczycielskiej. Dlatego też przygotowaliśmy zestaw szkoleń zarówno dla nauczycieli, jak i dla szkolnej administracji, która może wykorzystywać narzędzia pakietu Office 365 w swojej codziennej pracy.

Szkolenia ze Szkołą w Chmurze to:


office 365 szkolenia dla nauczycieli trenerzy
Najlepsi trenerzy - nasz zespół szkoleniowy tworzą wieloletni praktycy, członkowie Microsoft Innovative Educator Expert oraz zawodowi nauczyciele, którzy swoje bogate doświadczenie przekuwają na prowadzone przez siebie szkolenia.

office 365 szkolenia dla nauczycieli szkolania zdalne

Kompleksowe szkolenia - Każde z naszych szkoleń trwa 2 godziny, podczas których uczestniczy mają możliwość zadawania pytań oraz są aktywnie angażowani, wykonując np. przydzielone im przez trenerów zadania. Szkolenia odbywają się w większości przypadków zdalnie z wykorzystaniem Microsoft Teams.
Istnieje jednak również możliwość organizacji szkoleń stacjonarnych.

office 365 szkolenia dla nauczycieli certyfikat

Certyfikat -Wszyscy uczestnicy naszych szkoleń otrzymują oficjalny certyfikat Szkoły w Chmurze jako oficjalnego centrum edukacyjnego Microsoft. Każdy z uczestników może odebrać za szkolenie punkty na platformie Microsoft Educator Center!

office 365 szkolenia dla nauczycieli grupa na fbCiągły rozwój - Każdy z uczestników otrzymuje dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, gdzie może korzystać bezterminowo z wiedzy naszych trenerów, czerpać inspiracje od innych nauczycieli oraz poznawać najnowsze rozwiązania w świecie Office 365

Poznaj nasze szkolenia!

Wprowadzenie do Office 365 

wprowadzenie do office 365 dla edukacjiSzkolenie to obejmuje ogólne wprowadzenie i przedstawienie najczęściej wykorzystywanych narzędzi w jednostkach edukacyjnych. Ma na celu zachęcić nauczycieli do aktywnego wykorzystywania oprogramowania w szkole poprzez pokazanie jakie efekty mogą oni osiągnąć podczas pracy uczniem.

Po szkoleniu uczestnicy potrafią:

 • tworzyć zespoły i kanały
 • umawiać spotkania w kanałach, w tym spotkania cykliczne
 • korzystać swobodnie ze spotkania w Teams
 • posługiwać się kartami w kanale ogólnym (Ogłoszenia, Pliki, Notes Zajęć, Zadania, Oceny) 
 • udostępniać pliki i foldery i kierować do nich uczniów przy pomocy linków
 • tworzyć notes zajęć, rozpowszechniać strony i sprawdzać karty pracy oraz wspólnie pracować na wirtualnej tablicy
 • tworzyć i sprawdzać zadania oraz testy

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zamów szkolenie dla Twojej szkoły!

office 365 dla edukacji szkolenia

Notes zajęć w Microsoft Teams

szkolenie office 365Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania narzędzi on-line zastępujące ich tradycyjne odpowiedniki w szkole takie jak zeszyty, podręczniki, kserówki, tablice czy miejsca do pracy w podgrupach.


Po szkoleniu uczestnicy potrafią:

 • tworzyć oraz edytować sekcje i strony Notesu
 • pisać i rysować w Notesie
 • wstawiać ilustracje, tabele i linki
 • korzystać z notatek dźwiękowych
 • wykorzystywać zapis matematyczny
 • zarządzać notesami źródłowymi i notesami zespołów
 • przygotowywać i udostępniać materiały dla uczniów
 • udostępniać testy bezpośrednio w Notesie
 • tworzyć karty pracy jako zadania dla uczniów
 • organizować pracę w podgrupach
 • wykorzystywać obszar współpracy jako wspólną tablicę

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zamów szkolenie dla Twojej szkoły!

office 365 dla edukacji szkolenia

Zadania, testy i ankiety w Microsoft Teams

szkolenia dla nauczycieli z office 365Szkolenie ma na celu przybliżenie nauczycielom możliwości tworzenia różnego rodzaju form sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów.


Po szkoleniu uczestnicy potrafią:

 • tworzyć, wysyłać i sprawdzać zadania otwarte
 • tworzyć testy z zaszytym kluczem odpowiedzi
 • zarządzać przebiegiem testu, dodawać sekcje i rozgałęzienia
 • sprawnie przeglądać odpowiedzi w aplikacji Forms
 • pobierać wyniki do Excela
 • analizować zbiorczo i indywidualnie wyniki testu

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zamów szkolenie dla Twojej szkoły!

office 365 dla edukacji szkolenia

Nadawanie ról i zasady współpracy w Microsoft Teams

microsoft teams szkolenie dla nauczycieli

Szkolenie przedstawia techniczne oraz społeczne możliwości regulowania ról i uprawnień uczniów i nauczycieli współdziałających w zespołach i na spotkaniach Teams

 Po szkoleniu uczestnicy potrafią:

 • ustalać zasady w zespole klasowym
 • dołączać oraz usuwać uczestników spotkania
 • generować kod dostępu do lekcji online
 • przydzielać uprawnienia uczniom i zmieniać je podczas lekcji
 • udostępniać pulpit ucznia
 • wyciszać uczestników
 • nagrywać lekcje online
 • zarządzać zespołami klasowymi
 • dodawać ucznia do zespołu klasowego
 • usuwać ucznia z zespołu klasowego
 • nadawać uprawnienia uczniowi
 • dodawać wszystkich uczniów jednocześnie w ramach grup prowadzonych przez administratora IT

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zamów szkolenie dla Twojej szkoły!

office 365 dla edukacji szkolenia

Administracja usługą Office 365 w szkole

administracja office 365 w szkoleSzkolenie ma na celu przygotowanie szkolnych administratorów do samodzielnego zarządzania usługą w szkole.
U
czestnicy otrzymują również autorski szablon Excel, który będą mogli wykorzystać do automatyzacji procesu zakładania nowych kont uczniowskich na początku każdego roku szkolnego.

Po szkoleniu uczestnicy potrafią:

 • używać przeglądarki do czynności administracyjnych
 • zakładać konta użytkowników, zarówno pojedyncze, jak i wiele kont na podstawie pliku CSV
 • blokować i usuwać użytkowników
 • resetować hasła użytkowników
 • metodycznie tworzyć grupy, używając odpowiednich nazw
 • usuwać oraz przywracać usunięte grupy
 • korzystać z modułu administracyjnego Teams oraz raportów użycia
 • korzystać z modułu administracyjnego Exchange oraz blokować pocztę wychodzącą dla uczniów
 • zarządzać plikami prywatnymi oraz plikami zespołu w usłudze OneDrive

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zamów szkolenie dla Twojej szkoły!

office 365 dla edukacji szkolenia

kontakt