Grupowe szkolenia dla nauczycieli

Aby w pełni wykorzystać potencjał Office 365 zarówno podczas nauki zdalnej, jak i w codziennym życiu szkoły, niezbędne jest odpowiednie przeszkolenie kadry nauczycielskiej. Dlatego przygotowaliśmy zestaw szkoleń dla rad pedagogicznych, który pozwoli nauczycielom swobodnie korzystać ze wszystkich narzędzi pakietu OFFICE 365 dla edukacji.

Sprawdź też nasze indywidualne szkolenia z narzędzi Office 365 dla nauczycieli!

Szkolenia ze Szkołą w Chmurze to:

office 365 szkolenia dla nauczycieli trenerzy

Najlepsi trenerzy. Nasz zespół szkoleniowy tworzą wieloletni praktycy, członkowie Microsoft Innovative Educator Expert oraz zawodowi nauczyciele, którzy swoje bogate doświadczenie przekuwają na prowadzone przez siebie szkolenia.

office 365 szkolenia dla nauczycieli szkolania zdalne

Kompleksowe szkolenia. Każde z naszych szkoleń trwa 2 godziny, podczas których uczestnicy mają możliwość zadawania pytań oraz są aktywnie angażowani, wykonując np. przydzielone im przez trenerów zadania. Szkolenia odbywają się zdalnie z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams.

office 365 szkolenia dla nauczycieli certyfikat

Certyfikat. Wszyscy uczestnicy naszych szkoleń otrzymują oficjalny certyfikat Szkoły w Chmurze jako oficjalnego centrum edukacyjnego Microsoft. Każdy z uczestników może odebrać za szkolenie punkty na platformie Microsoft Educator Center!

office 365 szkolenia dla nauczycieli grupa na fb

Ciągły rozwój. Każdy z uczestników otrzymuje dostęp do naszej grupy na Facebooku, gdzie może korzystać bezterminowo z wiedzy naszych trenerów, czerpać inspiracje od innych nauczycieli oraz poznawać najnowsze rozwiązania w świecie Office 365

Partner Edukacyjny Microsoft

Doświadczenie. Jesteśmy Oficjalnym Partnerem Szkoleniowym Microsoft w Edukacji.
Nasze doświadczenie to ponad 1200 przeprowadzonych szkoleń w całej Polsce, w których uczestniczyło ponad 18 tysięcy nauczycieli.

Poznaj nasze szkolenia

Urządzenia interaktywne w pracy nauczyciela w środowisku MS Office 365

Szkolenie monitor dotykowy w office 365

To szkolenie pozwoli nauczycielom swobodnie wykorzystywać monitor interaktywny i inne urządzenia dotykowe podczas prowadzenia zajęć stacjonarnych, zdalnych oraz hybrydowych.

Po szkoleniu uczestnicy potrafią:

 • wykorzystywać funkcje monitora interaktywnego do prowadzenia zajęć
 • wykorzystywać urządzenia interaktywne np. komórkę, tablet w pracy z uczniem
 • korzystać z monitora jako interaktywnej tablicy celem aktywizowania uczniów
 • udostępniać efekty pracy uczniów przygotowanych na własnych komórkach na ekranie monitora
 • organizować spotkania online z wykorzystaniem monitora interaktywnego i zewnętrznej kamery
 • zamieszczać materiały interaktywne przygotowane w różnych aplikacjach w notesie
 • organizować pracę zespołową w aplikacji OneNote wykorzystując obszar współpracy
 • organizować pracę indywidualną w aplikacji OneNote wykorzystując kanały i notesy uczniów
 • stosować aktywizujące materiały do różnych przedmiotów

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zamów szkolenie dla Twojej szkoły!

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Wprowadzenie do Office 365

wprowadzenie do office 365 dla edukacji

Podczas tego szkolenia nauczyciele poznają efektywne metody pracy zdalnej z uczniami przy użyciu najczęściej wykorzystywanych narzędzi pakietu Office 365 w jednostkach edukacyjnych. 

Po szkoleniu uczestnicy potrafią:

 • tworzyć zespoły i kanały
 • umawiać spotkania w kanałach, w tym spotkania cykliczne
 • korzystać swobodnie ze spotkania w Teams
 • posługiwać się kartami w kanale ogólnym (Ogłoszenia, Pliki, Notes Zajęć, Zadania, Oceny) 
 • udostępniać pliki i foldery i kierować do nich uczniów przy pomocy linków
 • tworzyć notes zajęć, rozpowszechniać strony i sprawdzać karty pracy oraz wspólnie pracować na wirtualnej tablicy
 • tworzyć i sprawdzać zadania oraz testy

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zamów szkolenie dla Twojej szkoły!

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Notes zajęć w Microsoft Teams

szkolenie office 365

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania narzędzi on-line zastępujące ich tradycyjne odpowiedniki w szkole takie jak zeszyty, podręczniki, kserówki, tablice czy miejsca do pracy w podgrupach.

Po szkoleniu uczestnicy potrafią:

 • tworzyć oraz edytować sekcje i strony Notesu
 • pisać i rysować w Notesie
 • wstawiać ilustracje, tabele i linki
 • korzystać z notatek dźwiękowych
 • wykorzystywać zapis matematyczny
 • zarządzać notesami źródłowymi i notesami zespołów
 • przygotowywać i udostępniać materiały dla uczniów
 • udostępniać testy bezpośrednio w Notesie
 • tworzyć karty pracy jako zadania dla uczniów
 • organizować pracę w podgrupach
 • wykorzystywać obszar współpracy jako wspólną tablicę

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zamów szkolenie dla Twojej szkoły!

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Zadania, testy i ankiety w Microsoft Teams

szkolenia dla nauczycieli z office 365

Szkolenie ma na celu przybliżenie nauczycielom możliwości tworzenia różnego rodzaju form sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów.

Po szkoleniu uczestnicy potrafią:

 • tworzyć, wysyłać i sprawdzać zadania otwarte
 • tworzyć testy z zaszytym kluczem odpowiedzi
 • zarządzać przebiegiem testu, dodawać sekcje i rozgałęzienia
 • sprawnie przeglądać odpowiedzi w aplikacji Forms
 • pobierać wyniki do Excela
 • analizować zbiorczo i indywidualnie wyniki testu

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zamów szkolenie dla Twojej szkoły!

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Nadawanie ról i zasady współpracy w Microsoft Teams

microsoft teams szkolenie dla nauczycieli

Szkolenie przedstawia techniczne oraz społeczne możliwości regulowania ról i uprawnień uczniów i nauczycieli współdziałających w zespołach i na spotkaniach Teams.

Po szkoleniu uczestnicy potrafią:

 • ustalać zasady w zespole klasowym
 • dołączać oraz usuwać uczestników spotkania
 • generować kod dostępu do lekcji online
 • przydzielać uprawnienia uczniom i zmieniać je podczas lekcji
 • udostępniać pulpit ucznia
 • wyciszać uczestników
 • nagrywać lekcje online
 • zarządzać zespołami klasowymi
 • dodawać ucznia do zespołu klasowego
 • usuwać ucznia z zespołu klasowego
 • nadawać uprawnienia uczniowi
 • dodawać wszystkich uczniów jednocześnie w ramach grup prowadzonych przez administratora IT

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zamów szkolenie dla Twojej szkoły!

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Administracja usługą Office 365 w szkole

administracja office 365 w szkole

Szkolenie ma na celu przygotowanie szkolnych administratorów do samodzielnego zarządzania usługą w szkole. Uczestnicy otrzymują również autorski szablon Excel, który będą mogli wykorzystać do automatyzacji procesu zakładania nowych kont uczniowskich na początku każdego roku szkolnego. Sprawdź pełen opis indywidualnych szkoleń dla administratorów Office 365.

Po szkoleniu uczestnicy potrafią:

 • używać przeglądarki do czynności administracyjnych
 • zakładać konta użytkowników, zarówno pojedyncze, jak i wiele kont na podstawie pliku CSV
 • blokować i usuwać użytkowników
 • resetować hasła użytkowników
 • metodycznie tworzyć grupy, używając odpowiednich nazw
 • usuwać oraz przywracać usunięte grupy
 • korzystać z modułu administracyjnego Teams oraz raportów użycia
 • korzystać z modułu administracyjnego Exchange oraz blokować pocztę wychodzącą dla uczniów
 • zarządzać plikami prywatnymi oraz plikami zespołu w usłudze OneDrive

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zamów szkolenie dla Twojej szkoły!

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

kontakt Szkoła w Chmurze