Notes zajęć w pracy nauczyciela w edukacji przedszkolnej

Partner Edukacyjny Microsoft

Podczas tego szkolenia nauczyciele poznają podstawowe aplikacje Office365 oraz efektywne metody pracy z zespołem klasowym na wczesnym etapie edukacji (grupy przedszkolne) oraz na I etapie edukacyjnym (klasy I-III szkoły podstawowej) przy użyciu aplikacji Teams i aplikacji współpracujących. Pełen kurs to 2 spotkania szkoleniowe w środowisku
Office 365, po 2 godziny każde!

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Po szkoleniu uczestnicy potrafią:

 • korzystać z możliwości, jakie daje praca w chmurze pod kątem prowadzenia lekcji, zajęć dodatkowych i indywidualnych
 • sprawnie przygotowywać i udostępniać materiały do zajęć (również z wykorzystaniem materiałów wydawnictw) dostosowując sposoby udostępniania  do wieku i możliwości uczniów
 • korzystać swobodnie ze spotkania w Teams i przydzielać uprawnienia uczniom oraz zmieniać je podczas lekcji, uprzywilejować rozwój kompetencji społecznej uczniów, wskazując na ich rolę w nauczaniu zdalnym, udzielając instrukcji ułatwiających uczniowi pracę zdalną
 • tworzyć Notes Zajęć, rozpowszechniać strony i sprawdzać karty pracy oraz wspólnie pracować na wirtualnej tablicy
  dostosować Notes Zajęć do potrzeb najmłodszych uczniów oraz programu nauczania na I etapie edukacyjnym
 • tworzyć i sprawdzać zadania oraz testy, dostosowując zasoby do potrzeb i możliwości uczniów klas I-III
 • umawiać spotkania w kanałach, w tym spotkania cykliczne, tworząc w kalendarzu uczniów “plan lekcji” zwiększający poczucie bezpieczeństwa, ułatwiający organizację dnia oraz przygotowanie się do lekcji
 • wyjść z nabywaniem wiedzy i umiejętności poza obszar klasy/komputera (przeliczanie przedmiotów codziennych (łyżeczki, figurki), prezentowanie rzeczy zaczynających się na daną literę lub ją zawierających, ułamkowanie z klockami typu Lego)
 • wykorzystywać materiały źródłowe z sieci podczas zajęć w MS Teams (załącznik z listą dobrych stron udostępniony zostanie nauczycielom w Plikach grupy podczas szkolenia)
 • udostępniać w zespołach, kanałach, na czacie lub w Plikach dokumenty i treści (audio, wideo, obrazy, wycinki z multibooków lub materiały źródłowe z sieci), które uczniowie będą z łatwością otwierać, edytować, zapisywać oraz odsyłać nauczycielowi w tym:
  • dodawanie zasobów do prac, wklejanie linku bezpośrednio do karty Notesu Zajęć,
  • załączanie poleceń głosowych na kartach Notesu Zajęć,
  • przygotowanie ścieżek audio i wideo będących integralną częścią podręcznika,
  • wzbogacanie komunikatów publikowanych na Wpisach o element wizualny (obrazki/zdjęcia/ilustracje)

  formularz zgłoszeniowy akademia office 365

  Koszt szkolenia: 200 zł brutto
  Możliwość wydłużenia terminu płatności

   

  Wszystko o szkoleniach Akademii Szkoły w Chmurze

   

  akademia office 365

  Jak? Nasze szkolenia odbywają się zdalnie, w środowisku Office 365 w domenie Szkoły w Chmurze z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Szkolimy się w kameralnych, maksymalnie 10 osobowych grupach a każdy uczestnik otrzyma oficjalny certyfikat Szkoły w Chmurze

  microsoft teams szkolenie dla nauczycieli

  W jakiej formie? Nasza Akademia to spotkania o charakterze warsztatowym, prowadzone przez wieloletnich praktyków. Każde szkolenie to 2 godziny, na których uczestnicy poszerzają oraz systematyzują swoją dotychczasową wiedzę o administrowaniu środowiskiem Office 365!

  wprowadzenie do office 365 dla edukacjiDla kogo? Dla dyrektorów oraz nauczycieli każdego poziomu nauczania


  akademia office 365 kosztZa ile?
  Koszt każdego szkolenia to 200 zł brutto za uczestnika

  pozostałe szkolenia

  Akademia Szkoły w Chmurze to:

   

  office 365 szkolenia dla nauczycieli certyfikatCertyfikat -Wszyscy uczestnicy naszych szkoleń otrzymują oficjalny certyfikat Szkoły w Chmurze jako oficjalnego centrum edukacyjnego Microsoft. Każdy z uczestników może odebrać za szkolenie punkty na platformie Microsoft Educator Center!

  office 365 szkolenia dla nauczycieli grupa na fbCiągły rozwój - Każdy z uczestników otrzymuje dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, gdzie może korzystać bezterminowo z wiedzy naszych trenerów, czerpać inspiracje od innych nauczycieli oraz poznawać najnowsze rozwiązania w świecie Office 365

  office 365 szkolenia dla nauczycieli trenerzySzkoły, które chciałaby przeszkolić więcej niż 2 administratorów Office 365 zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń Office 365 dla nauczycieli!

   

  kontakt Szkoła w Chmurze