Notes Zajęć – Cyfrowy przyjaciel nauczyciela

Partner Edukacyjny Microsoft

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do atrakcyjnych sposobów prowadzenia zajęć w oparciu o wydajne techniki pracy z wykorzystaniem Office365: OneNote, Sway, Stream, Forms, Teams na bazie materiałów posiadanych przez nauczycieli lub podczas tworzenia nowych.
Pełen kurs to 2 spotkania szkoleniowe w środowisku Office 365, po 2 godziny każde!

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Po szkoleniu uczestnicy potrafią:

  • sprawnie przygotowywać i udostępniać materiały do zajęć (również z wykorzystaniem materiałów wydawnictw) OneNote, Sway, Stream
  • rejestrować notatki audio, wstawiać klipy wideo online i pliki oraz przechwytywać dowolną zawartość z sieci Web jednym kliknięciem do OneNote
  • opracowywać testy ankiety i sondaże w aplikacji w Forms
  • udostępniać uczniom zadania i treści multimedialne w OneNote na bazie zgromadzonych przez nauczyciela zasobów audio, wideo, zdjęć, prezentacji, kart pracy, testów z wydawnictw
  • tworzyć nowe materiały z elementami gamifikacji na bazie Sway lub szybko przetwarzać gotowe, posiadane materiały lub prezentacje na atrakcyjną wersję cyfrowych opowieści Sway
  • zarządzać sekcjami i stronami w OneNote danego zespołu klasowego oraz między notesami poszczególnych zespołów oraz blokować wybrane strony lub obszar współpracy, archiwizować materiały i zabezpieczać przed edycją
  • organizować pracę w kanałach
  • organizować pracę w obszarze współpracy, indywidualną z uczniem oraz w podziale na grupy z wykorzystaniem możliwości OneNote, kanałów oraz pokojów spotkań
  • przygotować materiały na cały rok szkolny w ramach źródłowego notesu zajęć nauczyciela i udostępniać je na bieżąco zespołom klasowym lub wybranym uczniom
  • synchronizować źródłowy notes zajęć nauczyciela z notesami w Teamsach

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Koszt szkolenia: 200 zł brutto
Możliwość wydłużenia terminu płatności

 

Wszystko o szkoleniach Akademii Szkoły w Chmurze

 

akademia office 365

Jak? Nasze szkolenia odbywają się zdalnie, w środowisku Office 365 w domenie Szkoły w Chmurze z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Szkolimy się w kameralnych, maksymalnie 10 osobowych grupach a każdy uczestnik otrzyma oficjalny certyfikat Szkoły w Chmurze

microsoft teams szkolenie dla nauczycieli

W jakiej formie? Nasza Akademia to spotkania o charakterze warsztatowym, prowadzone przez wieloletnich praktyków. Każde szkolenie to 2 godziny, na których uczestnicy poszerzają oraz systematyzują swoją dotychczasową wiedzę o administrowaniu środowiskiem Office 365!

wprowadzenie do office 365 dla edukacjiDla kogo? Dla dyrektorów oraz nauczycieli każdego poziomu nauczania


akademia office 365 kosztZa ile?
Koszt każdego szkolenia to 200 zł brutto za uczestnika

pozostałe szkolenia

Akademia Szkoły w Chmurze to:

 

office 365 szkolenia dla nauczycieli certyfikatCertyfikat -Wszyscy uczestnicy naszych szkoleń otrzymują oficjalny certyfikat Szkoły w Chmurze jako oficjalnego centrum edukacyjnego Microsoft. Każdy z uczestników może odebrać za szkolenie punkty na platformie Microsoft Educator Center!

office 365 szkolenia dla nauczycieli grupa na fbCiągły rozwój - Każdy z uczestników otrzymuje dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, gdzie może korzystać bezterminowo z wiedzy naszych trenerów, czerpać inspiracje od innych nauczycieli oraz poznawać najnowsze rozwiązania w świecie Office 365

office 365 szkolenia dla nauczycieli trenerzySzkoły, które chciałaby przeszkolić więcej niż 2 administratorów Office 365 zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń Office 365 dla nauczycieli!

 

kontakt Szkoła w Chmurze