Wprowadzenie do Office 365

Partner Edukacyjny MicrosoftPodczas tego szkolenia nauczyciele poznają podstawowe aplikacje Office 365 oraz efektywne metody pracy z zespołem klasowym w formule zdalnej, hybrydowej oraz stacjonarnej przy użyciu aplikacji Teams i aplikacji współpracujących. Pełen kurs to 2 spotkania szkoleniowe on-line w środowisku Office 365, po 2 godziny każde!

Po szkoleniu uczestnicy potrafią:

 • korzystać z możliwości, jakie daje praca w chmurze pod kątem prowadzenia lekcji, zajęć dodatkowych, indywidualnych (w tym terapii) oraz bieżącej lub projektowej współpracy z zespołem nauczycieli
 • zarządzać udostępnianymi treściami i dokumentami na dysku chmurowym OneDrive we współpracy z zespołami klasowymi oraz w wymianie informacji z dyrekcją, nauczycielami lub rodzicami
 • korzystać z podstawowych narzędzi Office365: Outlook (poczta, kalendarz), Word, Excel, PowerPoint
 • udostępniać w zespołach, kanałach, na czacie lub w Plikach dokumenty i treści (audio, wideo, obrazy, wycinki z multibooków lub materiały źródłowe z sieci)
 • tworzyć zespoły i kanały
 • umawiać spotkania w kanałach, w tym spotkania cykliczne,
 • korzystać swobodnie ze spotkania w Teams przydzielać uprawnienia uczniom oraz je zmieniać j
 • posługiwać się kartami w kanale ogólnym (Wpisy, Pliki, Notes Zajęć, Zadania, Oceny),
 • udostępniać pliki i foldery i kierować do nich uczniów przy pomocy linków
 • tworzyć notes zajęć, rozpowszechniać strony, sprawdzać karty pracy oraz pracować na wirtualnej tablicy
 • tworzyć i sprawdzać zadania oraz testy

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Koszt szkolenia: 200 zł brutto
Możliwość wydłużenia terminu płatności

 

pozostałe szkolenia

Wszystko o szkoleniach Akademii Szkoły w Chmurze

 

akademia office 365

Jak? Nasze szkolenia odbywają się zdalnie, w środowisku Office 365 w domenie Szkoły w Chmurze z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Szkolimy się w kameralnych, maksymalnie 10 osobowych grupach a każdy uczestnik otrzyma oficjalny certyfikat Szkoły w Chmurze

microsoft teams szkolenie dla nauczycieli

W jakiej formie? Nasza Akademia to spotkania o charakterze warsztatowym, prowadzone przez wieloletnich praktyków. Każde szkolenie to 2 godziny, na których uczestnicy poszerzają oraz systematyzują swoją dotychczasową wiedzę o administrowaniu środowiskiem Office 365!

wprowadzenie do office 365 dla edukacjiDla kogo? Dla dyrektorów oraz nauczycieli każdego poziomu nauczania


akademia office 365 kosztZa ile?
Koszt każdego szkolenia to 200 zł brutto za uczestnika

 

Akademia Szkoły w Chmurze to:

 

office 365 szkolenia dla nauczycieli certyfikatCertyfikat -Wszyscy uczestnicy naszych szkoleń otrzymują oficjalny certyfikat Szkoły w Chmurze jako oficjalnego centrum edukacyjnego Microsoft. Każdy z uczestników może odebrać za szkolenie punkty na platformie Microsoft Educator Center!

office 365 szkolenia dla nauczycieli grupa na fbCiągły rozwój - Każdy z uczestników otrzymuje dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, gdzie może korzystać bezterminowo z wiedzy naszych trenerów, czerpać inspiracje od innych nauczycieli oraz poznawać najnowsze rozwiązania w świecie Office 365

office 365 szkolenia dla nauczycieli trenerzySzkoły, które chciałaby przeszkolić więcej niż 2 administratorów Office 365 zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń Office 365 dla nauczycieli!

 

kontakt Szkoła w Chmurze