Microsoft 365

Aby w pełni wykorzystać potencjał Microsoft 365 zarówno podczas nauki zdalnej, jak i w codziennym życiu szkoły, niezbędne jest odpowiednie przeszkolenie kadry nauczycielskiej. Dlatego przygotowaliśmy zestaw szkoleń dla rad pedagogicznych, który pozwoli nauczycielom swobodnie korzystać ze wszystkich narzędzi pakietu Microsoft 365 dla edukacji.

Partner Edukacyjny Microsoft

Posiadamy ponad 12-letnie doświadczenie we wdrażaniu rozwiązań Microsoft dla rynku edukacyjnego! Zebrane przez ten okres doświadczenie pozwoliło nam zdobyć status Microsoft in Education Global Training Partner!

Przeszkoliliśmy już ponad 30 tysięcy nauczycieli z całej Polski!

Poznaj nasze szkolenia

Wprowadzenie do Microsoft 365

wprowadzenie do office 365 dla edukacji

Podczas tego szkolenia nauczyciele poznają efektywne metody pracy zdalnej z uczniami przy użyciu najczęściej wykorzystywanych narzędzi pakietu Microsoft 365 w jednostkach edukacyjnych. 

Po szkoleniu uczestnicy potrafią:

 • tworzyć zespoły i kanały
 • umawiać spotkania w kanałach, w tym spotkania cykliczne
 • korzystać swobodnie ze spotkania w Teams
 • posługiwać się kartami w kanale ogólnym (Ogłoszenia, Pliki, Notes Zajęć, Zadania, Oceny) 
 • udostępniać pliki i foldery i kierować do nich uczniów przy pomocy linków
 • tworzyć notes zajęć, rozpowszechniać strony i sprawdzać karty pracy oraz wspólnie pracować na wirtualnej tablicy
 • tworzyć i sprawdzać zadania oraz testy

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zamów szkolenie dla Twojej szkoły!

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Notes zajęć w Microsoft Teams

szkolenie office 365

Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania narzędzi on-line zastępujące ich tradycyjne odpowiedniki w szkole takie jak zeszyty, podręczniki, kserówki, tablice czy miejsca do pracy w podgrupach.

Po szkoleniu uczestnicy potrafią:

 • tworzyć oraz edytować sekcje i strony Notesu
 • pisać i rysować w Notesie
 • wstawiać ilustracje, tabele i linki
 • korzystać z notatek dźwiękowych
 • wykorzystywać zapis matematyczny
 • zarządzać notesami źródłowymi i notesami zespołów
 • przygotowywać i udostępniać materiały dla uczniów
 • udostępniać testy bezpośrednio w Notesie
 • tworzyć karty pracy jako zadania dla uczniów
 • organizować pracę w podgrupach
 • wykorzystywać obszar współpracy jako wspólną tablicę

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zamów szkolenie dla Twojej szkoły!

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Zadania, testy i ankiety w Microsoft Teams

szkolenia dla nauczycieli z office 365

Szkolenie ma na celu przybliżenie nauczycielom możliwości tworzenia różnego rodzaju form sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów.

Po szkoleniu uczestnicy potrafią:

 • tworzyć, wysyłać i sprawdzać zadania otwarte
 • tworzyć testy z zaszytym kluczem odpowiedzi
 • zarządzać przebiegiem testu, dodawać sekcje i rozgałęzienia
 • sprawnie przeglądać odpowiedzi w aplikacji Forms
 • pobierać wyniki do Excela
 • analizować zbiorczo i indywidualnie wyniki testu

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zamów szkolenie dla Twojej szkoły!

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Nadawanie ról i zasady współpracy w Microsoft Teams

microsoft teams szkolenie dla nauczycieli

Szkolenie przedstawia techniczne oraz społeczne możliwości regulowania ról i uprawnień uczniów i nauczycieli współdziałających w zespołach i na spotkaniach Teams.

Po szkoleniu uczestnicy potrafią:

 • ustalać zasady w zespole klasowym
 • dołączać oraz usuwać uczestników spotkania
 • generować kod dostępu do lekcji online
 • przydzielać uprawnienia uczniom i zmieniać je podczas lekcji
 • udostępniać pulpit ucznia
 • wyciszać uczestników
 • nagrywać lekcje online
 • zarządzać zespołami klasowymi
 • dodawać ucznia do zespołu klasowego
 • usuwać ucznia z zespołu klasowego
 • nadawać uprawnienia uczniowi
 • dodawać wszystkich uczniów jednocześnie w ramach grup prowadzonych przez administratora IT

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zamów szkolenie dla Twojej szkoły!

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Administracja usługą Microsoft 365 w szkole

administracja office 365 w szkole

Szkolenie ma na celu przygotowanie szkolnych administratorów do samodzielnego zarządzania usługą w szkole. Uczestnicy otrzymują również autorski szablon Excel, który będą mogli wykorzystać do automatyzacji procesu zakładania nowych kont uczniowskich na początku każdego roku szkolnego. Sprawdź pełen opis indywidualnych szkoleń dla administratorów Microsoft 365.

Po szkoleniu uczestnicy potrafią:

 • używać przeglądarki do czynności administracyjnych
 • zakładać konta użytkowników, zarówno pojedyncze, jak i wiele kont na podstawie pliku CSV
 • blokować i usuwać użytkowników
 • resetować hasła użytkowników
 • metodycznie tworzyć grupy, używając odpowiednich nazw
 • usuwać oraz przywracać usunięte grupy
 • korzystać z modułu administracyjnego Teams oraz raportów użycia
 • korzystać z modułu administracyjnego Exchange oraz blokować pocztę wychodzącą dla uczniów
 • zarządzać plikami prywatnymi oraz plikami zespołu w usłudze OneDrive

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zamów szkolenie dla Twojej szkoły!

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Szkolenia Microsoft 365 - Jak? W jakiej formie? Za ile?

microsoft teams szkolenie dla nauczycieli

W jakiej formie? Nasza Akademia to spotkania o charakterze warsztatowym, prowadzone przez wieloletnich praktyków. Każde szkolenie to 2 godziny, na których uczestnicy poszerzają oraz systematyzują swoją dotychczasową wiedzę o środowisku Microsoft 365!

wprowadzenie do office 365 dla edukacji

Dla kogo? Dla nauczycieli, którzy chcą opanować narzędzia Office 365 do wykorzystania przy nauczaniu zdalnym oraz chcą poznać szerzej Office 365 oraz jego narzędzia w formie, która pozwala na dialog oraz wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami, a prowadzącymi.

akademia office 365 koszt

Za ile? Koszt każdego szkolenia to 600 zł brutto dla jednostek edukacyjnych.

akademia office 365

Jak? Nasze szkolenia odbywają się zdalnie, w środowisku Office 365 szkoły, z wykorzystaniem aplikacji MS Teams.

Weź udział w naszych szkoleniach!

Wypełnij formularz kontaktowy, a nasi doradcy skontaktują się z Tobą w celu omówienia szczegółowych potrzeb Twojej szkoły.

Czekamy również na Twój telefon!

 • +48 61 222 90 01
 • +48 695 100 060
 • +48 695 100 080
 • +48 61 827 30 56

 

nodn szkola w chmurze logo