Harmonijny rozwój

Harmonijny Rozwój

To pomoc dydaktyczna dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, „zerówek” (zarówno przedszkolnych jak i szkolnych) oraz dla pierwszych i drugich klas edukacji wczesnoszkolnej.
To nauka przez zabawę – gry i ćwiczenia umożliwiają dzieciom zarówno współdziałanie i ruch, jak i ćwiczenie koncentracji uwagi czy małej grafomotoryki. Służą też m.in. do rozwijania umiejętności liczenia i porównywania, umiejętności językowych
w zakresie słownictwa i zdolności abstrahowania i budowania świadomości ekologicznej. Ćwiczą też percepcję wzrokową, spostrzegawczość, koordynację wzrokowo-ruchową i uczą współpracy w grupie. W programie w unikalny sposób wykorzystano funkcję wielodotyku (multitouch) tablicy interaktywnej, dzięki czemu rysowanie i korzystanie z tablicy jest możliwe przez kilkoro dzieci jednocześnie.

harmonijny rozwój

Nowe wydanie zawiera:

• pendrive z 21 interaktywnymi grami (przystosowanymi do zespołowego wykorzystania na tablicy multimedialnej),
• 84 karty pracy do kopiowania (w niektórych zestawach dodano pojedyncze karty kolorowe, jednak znajdujące
się na nich ćwiczenia powinno bez problemu dać się przeprowadzić także gdy do dyspozycji mamy wyłącznie czarno-białe ksero)
przeznaczone do pracy indywidualnej,
• 7 gier wykonanych z kartonów o dużym formacie, do zabawy na dywanie, do wykorzystania przez całą klasę lub duże grupy dzieci,
• poradnik metodyczny.

Seria Harmonijny Rozwój to 7 tytułów:

• Twórczość i konstrukcje
• Zmysły i ruch
• Poznawanie i rozumienie
• Liczenie i porównywanie
• Słowa i znaki
• Przyroda i czas
• Ekologia i środowisko

kontakt