Nauki ścisłe

Matematyka bez reszty

matematyka bez reszty

Czy matematyka występuje w zwykłych przedmiotach i znanych Ci miejscach? Na ulicy, lotnisku, czy w sklepie? Dzięki nowej serii produktów multimedialnych „Matematyka bez reszty”, z których można skorzystać
w klasie i w domu, na tablicy interaktywnej, czy tablecie, odkrywamy fascynujący świat liczb, figur, miar i wag oraz muzyki.
Seria „Matematyka bez reszty” to 4 500 zadań podzielonych na 9 Przygód Tematycznych – wprowadzających zagadnienia związane z matematyką:

  • 54 filmów edukacyjnych – wprowadzających w zagadnienia poruszane w tej części i łączące je z realnym światem,
  • 27 interakcji – dających możliwość zabawy dla całej klasy np. w nauce rytmu, czy zasad kupowania w sklepie,
  • 54 ćwiczeń – pozwalających na utrwalenie wiedzy z zakresu matematyki.

pełen opis

Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka

pomoce dydaktyczne nauki ścisłe

„Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka” to czteroczęściowy, multimedialny produkt edukacyjny, którego celem jest wspomaganie nauki przedmiotów przyrodniczych w klasach 4-8 szkoły podstawowej oraz
na wyższym etapie edukacyjnym. Program zawiera pakiet plansz edukacyjnych, dzięki którym nauczyciel w szczegółowy sposób omówi budowę i funkcjonowanie poszczególnych narządów,
a także filmy i symulacje do wykorzystania w szkole lub w domu.
Całość przygotowanych materiałów pozwala na realizowanie założeń Podstawy Programowej oraz wprowadzenie elementów rozszerzonych dla chętnych, ambitnych uczniów lub dla klas wyższych.

pełen opis