Licencje Microsoft 365 dla edukacji

Wybierz nowoczesne rozwiązania Microsoft 365 dla edukacji

Rozwiązania z serii Microsoft dla Edukacji są obecnie najpopularniejszymi rozwiązaniami tego typu w Polsce. Tysiące szkół korzysta na co dzień z bezpłatnego planu Office 365 A1, zarówno podczas nauczania zdalnego, jak i zajęć stacjonarnych.

Wiele szkół oraz gmin decyduje się również na postawienie kolejnego kroku na ścieżce transformacji cyfrowej poprzez zakup rozszerzonych licencji, wyposażając zarówno nauczycieli, uczniów, jak i pozostałych pracowników szkoły w dodatkowe narzędzia pracy. Dzięki płatnym planom Microsoft dla edukacji szkoły zapewniają sobie w pełni ustandaryzowane środowisko pracy, najwyższy poziom bezpieczeństwa danych oraz 100% legalność oprogramowania.

Licencje Office 365 dla edukacji - standaryzacja oprogramowania

Ustandaryzowane środowisko informatyczne szkoły

Licencje Office 365 dla edukacji - wyrównanie szans społecznych

Wyrównanie szans społecznych i edukacyjnych uczniów i ich rodzin

Licencje Office 365 dla edukacji - budowanie platformy komunikacyjnej

Platforma do komunikacji i współpracy dla społeczności szkolnej

Korzyści dla szkoły

Wdrożenie jednego z płatnych planów rozwiązań Microsoft dla edukacji przynosi szereg korzyści ekonomicznych oraz społecznych dla szkoły oraz całej jej społeczności.
To przede wszystkim doskonała okazja do wprowadzenia standaryzacji technologii oraz wyrównanie szans społecznych i edukacyjnych uczniów i ich rodzin poprzez możliwość bezpłatnego korzystania z pakietów Office na urządzeniach domowych.

Co zyskuje społeczność szkolna?

 • Jednolite, ustandaryzowane środowisko informatyczne, ułatwione zarządzanie i administracja
 • Prawo do korzystania z najnowszych wersji produktów Microsoft na wszystkich szkolnych komputerach
 • Możliwość instalacji najnowszej wersji pakietu Microsoft Office do użytku prywatnego dla nauczycieli, uczniów oraz pracowników szkoły (5 komputerów, 5 tabletów, 5 telefonów)
 • Windows 10 Education A3 do użytku prywatnego dla nauczycieli i pracowników
 • Integracja ekosystemu rozwiązań technologicznych oraz usług w obrębie szkoły takich jak: e dzienniki, elektroniczna księgowość, finanse itp.
 • Minecraft: Education Edition dla nauczycieli i uczniów
 • Możliwość organizacji zdarzenia na żywo w aplikacji Microsoft Teams do 20 tysięcy uczestników
 • Zwiększone bezpieczeństwo i uproszczone zarządzanie w środowisku szkolnym za pomocą Intune dla Edukacji i Azure Active Directory Premium

 

Microsoft Apps dla szkół

Każdy uczeń, nauczyciel i pracownik szkoły może zainstalować najnowszy pakiet Office na 5 komputerach, 5 tabletach oraz 5 smartfonach

Licencje Office 365 A3 oraz Microsoft 365 A3

Oba plany zawierają w sobie wszystkie funkcjonalności bezpłatnego planu Office 365 A1. Zakup któregokolwiek z planów dla wszystkich nauczycieli i pracowników uprawnia szkołę do uzyskania bezpłatnych licencji A3 dla wszystkich jej uczniów. Dzięki temu, zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, zyskują możliwość instalacji aplikacji pakietu Office na 15 urządzeniach!

Zakup pakietu Microsoft 365 A3 dodatkowo umożliwia szkole instalacje Windows 10 A3 na komputerach w szkole oraz prywatnych urządzeniach uczniów. Plan ten zawiera w sobie również licencje na edukacyjną wersję popularnej gry Minecraft.

Sprawdź, czym różnią się poszczególne plany Microsoft dla Edukacji!

Plany Office 365 A3 oraz Microsoft 365 A3 dla edukacji - najczęstsze pytania

Kiedy szkoła może wdrożyć plan Office 365 A3 bądź Microsoft 365 A3 dla edukacji?

Każda szkoła korzystająca z bezpłatnego planu Office 365 A1 może w dowolnym momencie zacząć korzystać z  planu. W innym przypadku plan ten zostanie założony szkole przez zakupem planu Office 365 A3 bądź Microsoft 365 A3. Zakupione licencje wraz z bezpłatnymi dodatkowymi licencjami dla uczniów zostaną dodane do już działającego środowiska Office 365.

Jak udostępnić nowe licencje uczniom oraz pracownikom szkoły?

Aby udostępnić nowe funkcjonalności nauczycielom, innym pracownikom i uczniom, wystarczy z poziomu panelu
administratora przypisać licencje wszystkim uprawnionym osobom.

Jak dokonać zakupu licencji?

Aby szkoła mogła skorzystać z wszystkich benefitów płatnych planów Office 365 A3 bądź Microsoft 365 A3 dla edukacji, każda szkoła musi wykupić ilość licencji odpowiadającą ilości wszystkich pracowników wiedzy, tj. pełnoetatowych nauczycieli oraz pracowników administracji

autoryzowany partner edukacyjny microsoft.png

Jako Autoryzowany Partner Edukacyjny Microsoft oferujemy:

 • Pomoc w doborze odpowiednich licencji
 • Pełne wdrożenie licencji w szkole
 • Szkolenia dla nauczycieli oraz szkolnych administratorów
 • Pomoc techniczną

 

Sprawdź jak pakiety Microsoft 365 dla edukacji wpłynęły na transformacje cyfrową w szkołach w całej Polsce: