Specjalne Potrzeby Edukacyjne

Żeby skutecznie zaspokoić potrzeby dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, należy stosować narzędzia i  metody, które okażą się skuteczne dla całej klasy. Specjalne Potrzeby Edukacyjne eliminują z naszego repertuaru metodycznego to co jest dla dzieci nienaturalne, nieintuicyjne, niepotrzebnie skomplikowane. Zmuszają do wykorzystania bogactwa zmysłów, ruchu, emocji i współdziałania.

Na naszą ofertę składają się starannie dobrane pomoce dydaktyczne, przygotowane przez naszych partnerów. Wśród nich znajdują się m.in. pomoce dydaktyczne dla nauczycieli pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Specjalne Potrzeby Edukacyjne Ei system

WYBIERZ

Specjalne Potrzeby Edukacyjne Exu Expert

WYBIERZ

Specjalne Potrzeby Edukacyjne hitobito

WYBIERZ

Aktywna Tablica 2022 - Specjalne Potrzeby Edukacyjne

Ruszyły nabory do kolejnej edycji programu Aktywna Tablica. Tegoroczna edycja kładzie wyjątkowy nacisk na uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Wszystkie szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mogą się ubiegać o dotację w wysokości 35 000 zł, którą mogą przeznaczyć na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do prowadzenia terapii.

Sprawdź naszą ofertę

O udział w programie Aktywna Tablica w części dotyczącej SPE mogą ubiegać się szkoły podstawowe:

  1. w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – na potrzeby programu definiuje się ich, jako uczniów posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia 
  2. które, w zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu, posiadają co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii
  3. które posiadają co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

kontakt