Program OSE

Czym jest program OSE?

To program rządowy, którego pełna nazwa brzmi Ogólnopolska Sieć Edukacyjna. Do jego głównych założeń należy doprowadzenie do wszystkich szkół bezpiecznego, szybkiego oraz przede wszystkim bezpłatnego internetu. Powstał on dzięki Ministerstwu Cyfryzacji we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz NASK, który jest operatorem technicznym programu.

Ogólnopolska Sieć Edukacyjna i jej cele

 • Stworzenie infrastruktury umożliwiającej szkole podłączenie się do szerokopasmowego internetu
 • Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów, w szczególności z małych szkół
 • Rozwój kompetencji cyfrowych uczniów
 • Pomoc w rozwoju nauczania z wykorzystaniem zasobów internetowych

Przyłączenie się szkoły do programu OSE przynosi jej szereg korzyści, m.in:

 • Szybki i bezpłatny Internet o prędkości do 100/100 Mb
 • Bezpieczeństwo użytkowników sieci
 • Dostęp do bazy cyfrowych narzędzi
  i treści edukacyjnych
 • Zestaw urządzeń, które pozwolą szkole na przyłączenie się do projektu oraz rozwój jej infrastruktury

program ose

Internet z OSE

Przyłączając się do programu, szkoła otrzyma łącze o symetrycznej przepustowości do 100 Mb/s przeznaczone tylko na potrzeby szkoły. Łącze, z którego będzie korzystać szkoła, jest przeznaczone tylko dla niej i nie jest obciążane przez innych użytkowników sieci. Natomiast dzięki temu, że jest ono symetryczne, użytkownicy mogą zarówno pobierać, jak i wysyłać dane z taką samą prędkością.

Internet dostarczany w ramach OSE jest w pełni bezpieczny dla szkoły i jej użytkowników. W ramach bezpiecznego łącza szkoła otrzymuje ochronę przed wirusami, włamaniami do szkolnej sieci, nieodpowiednimi treściami dla uczniów oraz złośliwym oprogramowaniem.

Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem jest osobną, bezpłatną, usługą w ramach dostępu do internetu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Można ją uruchomić podczas zawierania umowy przystąpienia do programu oraz
w dowolnym momencie jej trwania.

Co składa się na zabezpieczenia sieci OSE?

 • Monitoring, wykrywanie oraz blokada wirusów komputerowych
 • Ochrona szkolnej sieci OSE przed atakami
 • Blokada transmisji szkodliwego oprogramowania w sieci
 • Raport dla Dyrektora szkoły, zawierający dane dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa sieciowego, wykryte ataki sieciowe
  i inne zagrożenia

Jak wykorzystać szanse, jaką daje OSE w Twojej szkole?

Aby w pełni wykorzystać potencjał programu OSE, szkoła musi przeprowadzić integracje swojej dotychczasowej infrastruktury sieciowej z siecią programu. Należy pamiętać, iż w ramach programu szkoły otrzymują początkowy zestaw urządzeń, które pozwalają jej na przyłączenie się do projektu. Oznacza to, iż aby cała szkolna infrastruktura IT mogła korzystać z sieci projektu, niezbędna jest jej integracja.

Korzyści z integracji szkolnej sieci z siecią OSE 

 • Ograniczenie kosztów – integracja sieci umożliwi rezygnacje z opłat za usługi dotychczasowych
  operatorów internetowych
 • Gwarancja bezpieczeństwa uczniów korzystających z internetu w całej szkole
 • Stabilna oraz wydajna szkolna sieć komputerowa
 • Możliwość monitorowania stanu urządzeń w sieci szkoły całą dobę za pomocą dedykowanego oprogramowania
 • Łatwiejsze utrzymanie w ruchu całości rozwiązania

Dlaczego każda szkoła wymaga integracji?

program ose integracja

sieć przed integracją, kliknij aby powiększyć

Przez ostatnie lata szkoły w całej Polsce były beneficjentami wielu projektów edukacyjnych, każdorazowo otrzymując różnego rodzaju urządzenia sieciowe. Często już na samym etapie instalacji urządzenia te nie były one odpowiednio integrowane, a wraz z kolejnymi projektami, ich funkcjonalności zaczęły się wręcz pokrywać!

Doprowadziło to do sytuacji, w której dostarczone w ramach różnych projektów urządzenia nie mogą być w pełni wykorzystywane, a wręcz negatywnie wpływają na działanie zainstalowanych wcześniej urządzeń.

Integracja szkolnej sieci ze Szkołą w Chmurze

Jako firma Advisor, twórca Szkoły w Chmurze, posiadamy ponad 25-letnie doświadczenie na rynku IT, ze szczególnym uwzględnieniem rynku edukacyjnego. Przez ten czas uczestniczyliśmy w największych projektach edukacyjnych, przygotowując wykonując ponad 1300 sieci szkolnych na terenie całej Polski!

program ose po integracji

sieć po integracji, kliknij aby powiększyć

Nasze doświadczenia przekładają się na unikalną znajomość konfiguracji urządzeń sieciowych w placówkach szkolnych.
Pozwala nam to zagwarantować przeprowadzenie integracji sieci szkolnej na najwyższym poziomie, uwzględniając jej specyfikę oraz zapewniając wykorzystanie pełnego potencjału przyłączenia szkoły do OSE.

Nasze usługi w zakresie programu OSE