Metoda projektu

„Metoda Projektu w Edukacji Wczesnoszkolnej”

metoda projektu

• intuicyjny program multimedialny
• nowoczesne materiały dydaktyczne
• interesujące rozwiązania metodyczne
• narzędzie diagnostyczne

„Metoda Projektu w Edukacji Wczesnoszkolnej” składa się z 3 części, które zawierają opis i bazę metodyczną do 12 projektów dla klas I-III, podzielonych na 4 tematy do każdej klasy.
W jej skład wchodzą plansze interaktywne, zawierające różne typy ćwiczeń przeznaczone na tablicę interaktywną np. krzyżówki, quizy, połącz w pary, itd.

• 4 tematy wiodące - związane z obudową dydaktyczną
• 20 interakcji - różnorodnych ćwiczeń wspierających naukę i zapamiętywanie
• 12 filmów edukacyjnych - wprowadzających w tematy wiodące każdej części
• 4 ćwiczenia do nauki języka angielskiego

Skorzystaj z wersji demonstracyjnej produktu!

Obudowa dydaktyczna zawiera:

• 33 karty pracy dla uczniów
• 33 scenariusze zajęć i zabaw dla nauczycieli
• program nauczania, zawierający opis sposobów obserwacji dziecka pod kątem osiąganych przez nie umiejętności, przewidzianych podstawą programową
• diagnozę uczniów, która pozwala na ocenę kompetencji ucznia w środowisku edukacyjnym, bez sztucznego wyodrębniania procesu oceniania

Konstrukcja programu multimedialnego i obudowa dydaktyczna uwzględniają pracę z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Polecenia są czytane przez lektora, a grafiki są atrakcyjne i stonowane, dzięki czemu rozwiązywanie zadań na tablicy interaktywnej jest efektywne i ciekawe dla całej klasy. Część zadań przygotowana jest w języku angielskim, dzięki czemu uczniowie ćwiczą słownictwo i wymowę. Obsługa programu jest intuicyjna. Przypomina poruszanie się po stronach www. Wszystkie elementy zaprojektowane są tak, aby ułatwić nauczycielowi pracę. Elementy aktywne w grach są zawsze na wysokości dostępnej dla dziecka - nie wymagają pomocy ze strony nauczyciela. Grafiki i interakcje przedstawiają rzeczywiste obrazy - do minimum ograniczone są nierealistyczne animacje. Polecenia zadań są tekstowe i dźwiękowe.

„Metoda Projektu w Edukacji Wczesnoszkolnej”:

• łączy zabawę i naukę wykorzystując elementy grywalizacji
• wspomaga nabywanie kompetencji kluczowych przez uczniów
• łączy świat realny z ćwiczeniami i zadaniami na tablicy interaktywnej
• rozwija umiejętności i uzdolnienia uczniów
• wspomaga realizację Podstawy Programowej w zakresie TIK
• kształtuje nawyk powtarzania i utrwalania wiedzy
• wspiera uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i ucznia zdolnego
• zawiera różnorodne ćwiczenia dostosowane dla dzieci w wieku 6 i 7 lat

„Metoda projektu w edukacji wczesnoszkolnej” poprzez różnorodne ćwiczenia i interakcje, a także bogatą obudowę dydaktyczną pozwala swobodnie realizować założenia podstawy programowej w tym:

• edukacji polonistycznej
• edukacji muzycznej
• edukacji społecznej
• edukacji plastycznej
• edukacji przyrodniczej
• edukacji matematycznej
• edukacji zdrowotnej
• zajęć komputerowych
• zajęć technicznych
• wychowania fizycznego

CECHY SZCZEGÓLNE:
• DOWOLNOŚĆ NOŚNIKA MULTIMEDIALNEGO – program dedykowany jest na tablicę interaktywną, doskonale sprawdzi się także na komputerze, tablecie.
• WYKORZYSTANIE W RÓŻNYCH WARUNKACH – w domu, w szkole, podczas wycieczek szkolnych.
• INTERNET – jeśli w Twojej szkole jest słaby Internet, nie jest to już problemem. „Metoda Projektu w Edukacji Wczesnoszkolnej” działa online i offline – zgraj potrzebne materiały na pendrive dołączony do zestawu i korzystaj bez konieczności połączenia z siecią.
• PLATFORMA DYSTRYBUCYJNA – pozwala na łatwe i szybkie pobieranie nowych aktualizacji lub korzystania w wersji online.
• INTUICYJNOŚĆ - produkt jest intuicyjny i przyjazny w obsłudze dla nauczyciela. Proste użytkowanie bez instrukcji obsługi.

Licencja na placówkę - Bez względu na liczbę nauczycieli, uczniów czy dostępnego sprzętu. Kupując jedną licencję, każdy może korzystać z oprogramowania.

Nośnik - USB/link - produkt zawiera pusty pendrive wraz z instrukcją pobrania programu za pośrednictwem przesłanego linka)

Licencja - ważna 1 rok.

Po upływie roku istnieje możliwość wykupienia licencji na kolejny rok: Metoda Projektu pakiet - wznowienie 1 rok.

kontakt