Aktywna Tablica

Aktywna Tablica 2024

Ruszyły nabory do kolejnej edycji programu Aktywna Tablica. Tegoroczna edycja umożliwia zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wszystkie szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mogą ubiegać się o dotację maksymalnie w wysokości 100 000 zł, którą mogą przeznaczyć na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do prowadzenia terapii.

W ramach programu szkoły mogą ubiegać się o dofinasowanie na zakup m.in. sprzętu komputerowego, monitorów interaktywnych, nowoczesnych pomocy dydaktycznych oraz narzędzi do prowadzenia terapii z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Nabór do programu trwa do 15 maja 2024 r.

Monitory Interaktywne

SMART MX265

Nasza oferta monitorów interaktywnych bazuje na najnowocześniejszych rozwiązaniach renomowanych producentów takich jak, Samsung, Promethean oraz SMART. W ramach programu Aktywna Tablica dostarczamy monitory od 55" do 85". Istnieje także możliwość zamówienia usługi montażu, doboru stojaka do monitora oraz szkolenia dla pracowników z jego obsługi.

Ceny promocyjne dla szkół obowiązują również dla zakupów poza programem Aktywna Tablica do końca roku lub do wyczerpania zapasów.

Monitor interaktywny Samsung Flip Pro 55

Monitor interaktywny Samsung Flip Pro 65

Monitor interaktywny Samsung Flip Pro 75

Monitor interaktywny Samsung Flip Pro 85

Monitor interaktywny Samsung WAC 65

Monitor interaktywny Samsung WAC 75

Monitor interaktywny Promethean 65 R65

Nowoczesne Pomoce Dydaktyczne

specjalne potrzeby edukacyjne

Na naszą ofertę składają się starannie dobrane pomoce dydaktyczne dla nauczycieli pracujących z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Oferujemy programy poświęcone uczniom z szeroko rozumianej grupy ryzyka dysleksji rozwojowej oraz programy multimedialne, które wspierają naukę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Sprawdź pełną ofertę pomocy dydaktycznych SPE!

Sprzęt komputerowy

lenovo dla edukacji

W ramach programu Aktywna Tablica 2024 SPE szkoły mogą również dokonać zakupu sprzętu komputerowego wspomagającego naukę uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zgodnie z rozporządzeniem, w ramach dotacji szkoły mogą zakupić m.in. laptopy, tablety czy też drukarki 3D. Skontaktuj się z naszymi doradcami, którzy pomogą dobrać Ci sprzęt dostosowany do potrzeb Twojej szkoły, któregoś z naszych renomowanych partnerów, takich jak Lenovo, Skriware oraz Terra.

Kto może ubiegać się o dotację w ramach Aktywna Tablica SPE?

O udział w programie Aktywna Tablica w części dotyczącej SPE mogą ubiegać się szkoły podstawowe:

 1. w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – na potrzeby programu definiuje się ich, jako uczniów posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia
 2. które w zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu, posiadają co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii
 3. które posiadają co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Harmonogram Programu Aktywna Tablica 2024

do 15.05.2024 - Złożenie wniosków przez szkoły do organów prowadzących

do 30.05.2024 - Złożenie wniosków organów prowadzących do wojewodów

do 30.06.2024 - Kwalifikacja wniosków

do 31.08.2024 - Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych

do 31.12.2024 - Rozliczenie przyznanych środków finansowych

Skorzystaj z naszej oferty
Aktywna Tablica 2024

Wypełnij formularz kontaktowy bądź zadzwoń na
numer +48 695 100 060


Oferujemy

 • pomoc w przygotowaniu wniosku
 • profesjonalne doradztwo w zakresie udziału w programie  
 • kompleksową ofertę na kwalifikowalne koszty w ramach projektu:
  - monitory interaktywne: SAMSUNG, SMART, PROMETHEAN

  - komputery i notebooki z Windows EDU
  - pomoce dydaktyczne dla uczniów z SPE
 • dostawę wraz z wdrożeniem w szkole