Office 365 dla edukacji

OFFICE 365
DLA EDUKACJI

Poznaj rodzaje pakietów Microsoft
i sprawdź, jak wdrożyć platformę Office 365 w Twojej szkole.

Czytaj więcej

SZKOLNA<br> PRACOWNIA

SZKOLNA
PRACOWNIA

Sprawdź naszą ofertę na dostawę
i montaż pracowni mobilnej, terminalowej oraz komputerowej.

Czytaj więcej

infrastruktura it szkoły

INFRASTRUKTURA IT
SZKOŁY

Zadbaj o infrastrukturę informatyczną Twojej szkoły.
Odkryj naszą kompleksową ofertę.

Czytaj więcej

Szkolenia dla nauczycieli Szkoła w Chmurze

SZKOLENIA DLA
NAUCZYCIELI - NODN

Stale poszerzaj swoją wiedzę
i umiejętności dzięki tematycznym szkoleniom z zakresu TIK.

Czytaj więcej

obrazek

Aktywna Tablica 2024

Znajdziesz u nas monitory interaktywne, komputery i notebooki, drukarki 3D oraz pomoce dydaktyczne dla uczniów z SPE. Pomagamy ze złożeniem wniosku, dostarczamy sprzęt, wdrażamy i przeprowadzamy szkolenia użytkowników!

Laptop dla nauczyciela – FAQ

15.11.2023

Kto może skorzystać z dofinansowania? Co jeśli laptop jest tańszy niż 2500 zł? Jaki laptop wybrać? Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące programu rządowego Laptop Dla Nauczyciela.

OBSERWUJ NAS NA
FACEBOOKU!

OBSERWUJ NAS
NA FACEBOOKU

@SzkolawChmurze

Poznaj opinię naszych klientów

herb borek
logo sp kunowo
sp pniewy
logo rzpwe

Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie potwierdza, że firma Advisor zrealizowała zgodnie ze złożoną ofertą dostawy sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „CYFROWA SZKOŁA – Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej”. […] Wykonawca dokonał rozmieszczenia, montażu oraz instrukcji sprzętu i oprogramowania objętego dostawą. Dodatkowo przeprowadził szkolenie kadry nauczycielskiej z obsługi dostarczanego sprzętu. Realizacja dostaw towarów i usług przebiegła sprawnie i prawidłowo. Prace zostały wykonane kompletnie oraz rzetelnie.

Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie potwierdza, że firma Advisor dokonała dostawy, instalacji i uruchomienia: Pracowni komputerowej 20 stanowiskowej opartej na terminalach nComputing L300 wraz ze szkoleniem.[…] Realizacja zamówienia przebiegła terminowo i zgodnie z umową, Firma Advisor podjęte zobowiązania wykonała sprawnie, pracownicy wykazali się odpowiednią wiedzą i sporym doświadczeniem w wymaganym zakresie. Uważam, że firma Advisor jest rzetelna i zasługuje na obdarzenie jej zaufaniem przy powierzaniu zleceń.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach potwierdza wykonanie w czerwcu 2019 roku przez firmę ADVISOR prosta spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu Umowy, której przedmiotem był „Zakup pracowni komputerowej”. Pracownia szkolna składała się z 24 stanowisk uczniowskich oraz 1 stanowiska dla nauczyciela, łącznie pracownia wyposażona została w 25 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem niezbędnym do zarządzania pracownią. Firma ADVISOR dostarczyła fabrycznie nowy sprzęt komputerowy oraz niezbędne oprogramowanie (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą) na łączną kwotę 72 242,36 zł netto (siedemdziesięciu dwóch tysięcy dwustu czterdziestu dwóch złotych 36/100). Realizacja dostawy sprzętu wraz z jego konfiguracją i instalacją przebiegła sprawnie i prawidłowo, a współpraca zarówno na etapie zamówienia jak i montażu pracowni odbywała się w sposób bezproblemowy. Firma Advisor rzetelnie wywiązała się z podjętych zobowiązań.

Gmina Sławno potwierdza, że firma Advisor profesjonalnie i prawidłowo wywiązała się z zobowiązań zawartej umowy, której przedmiotem była budowa szkolnej infrastruktury sieciowej w Szkołach Podstawowych w Warszkowie, Sławsku i Wrześnicy. W ramach umowy wykonano zgodnie z projektem, certyfikowaną instalację okablowania strukturalnego LAN. Do każdej placówki dostarczono urządzenia aktywne, m.in: serwer, UTM, Router rack 19" oraz system filtracji stron internetowych. Polecamy firmę Advisor jako rzetelnego i godnego zaufania wykonawcę.

Województwo Opolskie, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji potwierdza, że firma: ADVISOR prosta spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Św. Wincentego 7, zrealizowała dostawę tabletów na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w ramach projektu „Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach NYSKIEGO NUTS-3”. Dostawa została zrealizowana w grudniu 2018 roku i obejmowała 150 sztuk tabletów o łącznej wartości 163 572,00 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100). Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z postanowieniami umowy, sprawnie i terminowo. Polecamy firmę ADVISOR jako solidnego i godnego zaufania partnera.

Fundacja eSzkoła potwierdza, że firma Advisor prosta spółka akcyjna z siedzibą przy ul. Św. Wincentego 7 w Poznaniu, brała udział w realizacji Projektu: „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020" na rzecz Ośrodka Doskonalenia Nauczycie-li w Poznaniu jako podwykonawca w ramach zawartej umowy pomiędzy Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu a konsorcjum INEA S.A., Integrated Solutions sp. z o. o. oraz Fundacji eSzkoła. Przedmiotem zamówienia było „Dostarczenie, uruchomienie, wsparcie techniczne i utrzymanie regionalnej chmury edukacyjnej w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopol-ska@2020”. W ramach zamówienia Advisor uczestniczył w drugiej części projektu obejmującej: Dostarczenie, skonfigurowanie, uruchomienie szkolnej infrastruktury teleinformatycznej działającej w 600 wskazanych przez Zamawiającego szkołach na terenie województwa wielkopolskiego. W ramach realizowanych prac firma Advisor wspólnie z Fundacją eSzkoła wykonała budowę sieci dla 600 szkół na terenie województwa wielkopolskiego wraz z do-stawą materiałów niezbędnych do jej realizacji. Wartość dostarczonych przez Advisor towarów i usług w okresie od kwietnia 2018 roku do marca 2019 roku, wyniosła: 2 155 782,91 zł netto (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 91/100). Firma Advisor zrealizowała powierzone zadania z należytą starannością.