Office 365 dla edukacji

OFFICE 365
DLA EDUKACJI

Sprawdź rodzaje pakietów, co możesz zyskać i jak wdrożyć
Office 365 w Twojej szkole!

Czytaj więcej

SZKOLNA<br> PRACOWNIA

SZKOLNA
PRACOWNIA

Pełna oferta na dostawę i montaż pracowni mobilnej, terminalowej oraz komputerowej

Czytaj więcej

infrastruktura it szkoły

INFRASTRUKTURA IT
SZKOŁY

Zadbaj o infrastrukturę informatyczną Twojej szkoły.
Odkryj naszą kompleksową ofertę!

Czytaj więcej

NOWOCZESNE POMOCE<br>DYDAKTYCZNE

NOWOCZESNE POMOCE
DYDAKTYCZNE

Wprowadź w swojej szkole najnowsze pomoce dydaktyczne dla uczniów w każdym wieku!

Czytaj więcej

obrazek

Modernizacja Szkolnej Infrastruktury IT

Sprawdź co składa się na inwentaryzację szkolnej infrastruktury IT oraz dlaczego warto ją przeprowadzić!

OBSERWUJ NAS NA
FACEBOOKU!

OBSERWUJ NAS
NA FACEBOOKU

@SzkolawChmurze

Poznaj opinię naszych klientów

herb borek
logo sp kunowo
sp pniewy
logo rzpwe

Zespół Szkół im. Jana Pawła II Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zimnowodzie potwierdza, że firma Advisor zrealizowała zgodnie ze złożoną ofertą dostawy sprzętu, oprogramowania i usług w ramach projektu „CYFROWA SZKOŁA – Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnej”. […] Wykonawca dokonał rozmieszczenia, montażu oraz instrukcji sprzętu i oprogramowania objętego dostawą. Dodatkowo przeprowadził szkolenie kadry nauczycielskiej z obsługi dostarczanego sprzętu. Realizacja dostaw towarów i usług przebiegła sprawnie i prawidłowo. Prace zostały wykonane kompletnie oraz rzetelnie.

Szkoła Podstawowa im. Edmunda Bojanowskiego w Kunowie potwierdza, że firma Advisor dokonała dostawy, instalacji i uruchomienia: Pracowni komputerowej 20 stanowiskowej opartej na terminalach nComputing L300 wraz ze szkoleniem.[…] Realizacja zamówienia przebiegła terminowo i zgodnie z umową, Firma Advisor podjęte zobowiązania wykonała sprawnie, pracownicy wykazali się odpowiednią wiedzą i sporym doświadczeniem w wymaganym zakresie. Uważam, że firma Advisor jest rzetelna i zasługuje na obdarzenie jej zaufaniem przy powierzaniu zleceń.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Pniewach potwierdza wykonanie w czerwcu 2019 roku przez firmę ADVISOR Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą w Poznaniu Umowy, której przedmiotem był „Zakup pracowni komputerowej”. Pracownia szkolna składała się z 24 stanowisk uczniowskich oraz 1 stanowiska dla nauczyciela, łącznie pracownia wyposażona została w 25 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem niezbędnym do zarządzania pracownią. Firma ADVISOR dostarczyła fabrycznie nowy sprzęt komputerowy oraz niezbędne oprogramowanie (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz ofertą) na łączną kwotę 72 242,36 zł netto (siedemdziesięciu dwóch tysięcy dwustu czterdziestu dwóch złotych 36/100). Realizacja dostawy sprzętu wraz z jego konfiguracją i instalacją przebiegła sprawnie i prawidłowo, a współpraca zarówno na etapie zamówienia jak i montażu pracowni odbywała się w sposób bezproblemowy. Firma Advisor rzetelnie wywiązała się z podjętych zobowiązań.

Gmina Sławno potwierdza, że firma Advisor profesjonalnie i prawidłowo wywiązała się z zobowiązań zawartej umowy, której przedmiotem była budowa szkolnej infrastruktury sieciowej w Szkołach Podstawowych w Warszkowie, Sławsku i Wrześnicy. W ramach umowy wykonano zgodnie z projektem, certyfikowaną instalację okablowania strukturalnego LAN. Do każdej placówki dostarczono urządzenia aktywne, m.in: serwer, UTM, Router rack 19" oraz system filtracji stron internetowych. Polecamy firmę Advisor jako rzetelnego i godnego zaufania wykonawcę.

Województwo Opolskie, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji potwierdza, że firma: ADVISOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Św. Wincentego 7, zrealizowała dostawę tabletów na potrzeby Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w ramach projektu „Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach NYSKIEGO NUTS-3”. Dostawa została zrealizowana w grudniu 2018 roku i obejmowała 150 sztuk tabletów o łącznej wartości 163 572,00 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dwa złote 00/100). Zamówienie zostało zrealizowane zgodnie z postanowieniami umowy, sprawnie i terminowo. Polecamy firmę ADVISOR jako solidnego i godnego zaufania partnera.

Fundacja eSzkoła potwierdza, że firma Advisor Spółka z ograniczoną odpowiedzialno-ścią Sp. K. z siedzibą przy ul. Św. Wincentego 7 w Poznaniu, brała udział w realizacji Projektu: „Cyfrowa Szkoła Wielkopolska@2020" na rzecz Ośrodka Doskonalenia Nauczycie-li w Poznaniu jako podwykonawca w ramach zawartej umowy pomiędzy Ośrodkiem Dosko-nalenia Nauczycieli w Poznaniu a konsorcjum INEA S.A., Integrated Solutions sp. z o. o. oraz Fundacji eSzkoła. Przedmiotem zamówienia było „Dostarczenie, uruchomienie, wsparcie techniczne i utrzymanie regionalnej chmury edukacyjnej w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopol-ska@2020”. W ramach zamówienia Advisor uczestniczył w drugiej części projektu obejmują-cej: Dostarczenie, skonfigurowanie, uruchomienie szkolnej infrastruktury teleinformatycznej działającej w 600 wskazanych przez Zamawiającego szkołach na terenie województwa wielkopolskiego. W ramach realizowanych prac firma Advisor wspólnie z Fundacją eSzkoła wykonała budowę sieci dla 600 szkół na terenie województwa wielkopolskiego wraz z do-stawą materiałów niezbędnych do jej realizacji. Wartość dostarczonych przez Advisor towarów i usług w okresie od kwietnia 2018 roku do marca 2019 roku, wyniosła: 2 155 782,91 zł netto (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote 91/100). Firma Advisor zrealizowała powierzone zadania z należytą starannością.