Science-Lab

"Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka. Pakiet”

 

science lab
„Science-lab” to nowa seria produktów multimedialnych, wspomagających naukę przedmiotów przyrodniczych w klasach
4-8 szkoły podstawowej. Program zawiera pakiet plansz edukacyjnych, filmów i symulacji, dzięki którym nauczyciel może w szczegółowy sposób omówić budowę poszczególnych narządów zmysłów i elementów układu nerwowego, w powiązaniu
z fizyką i chemią. Do programu dołączona jest bogata obudowa dydaktyczna. Całość przygotowanych materiałów pozwala na realizowanie założeń Podstawy Programowej.

Sprawdź wersję demonstracyjną programu!

ZAWARTOŚĆ PAKIETU:

• 23 plansze edukacyjne, które w interesujący, nowoczesny i szczegółowy sposób przedstawiają elementy ludzkiego ciała.
• 12 filmów edukacyjnych, wprowadzających w zagadnienia poruszane w wybranej części.
• 10 symulacji, rozbudzających zainteresowanie uczniów oraz stanowiących materiał powtórzeniowy i utrwalający zdobytą wiedzę.
• Bogata obudowa dydaktyczna zawierająca m.in.: testy, klucze odpowiedzi, karty pracy, materiały do szybkich powtórek (np. plakaty, infografiki, wklejki), obserwacje
i eksperymenty, pakiet pomysłów na lekcje.

„Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka. Wzrok”

„Wzrok” to pierwsza część programu „Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka” obejmująca swoim zakresem zagadnienia dotyczące tytułowego zmysłu oraz elementy układu nerwowego. Dodatkowo wprowadzono treści z zakresu fizyki.
ZAWARTOŚĆ:
• 6 multimedialnych plansz edukacyjnych, które w interesujący, nowoczesny
i szczegółowy sposób omawiają budowę i funkcjonowanie narządu wzroku oraz ośrodków kory mózgowej odpowiedzialnych za ten zmysł.
• 3 filmy edukacyjne wprowadzające w zagadnienia poruszane w tej części.
• 2 symulacje rozbudzające zainteresowanie uczniów oraz stanowiące materiał powtórzeniowy i utrwalający zdobytą wiedzę.
• Bogata obudowa dydaktyczna zawierająca m.in.: testy, klucze odpowiedzi, karty pracy, materiały do szybkich powtórek (np. plakaty, infografiki, wklejki), obserwacje
i eksperymenty, pakiet pomysłów na lekcje.

„Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka. Słuch i równowaga”

Druga część programu „Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka” dotyczy słuchu
i równowagi, a także elementów układu nerwowego. Dodatkowo wprowadzono treści z zakresu fizyki.

ZAWARTOŚĆ:

• 6 multimedialnych plansz edukacyjnych, które w interesujący, nowoczesny
i szczegółowy sposób omawiają budowę i funkcjonowanie narządu słuchu i równowagi oraz ośrodków kory mózgowej, które są za nie odpowiedzialne.
• 3 filmy edukacyjne wprowadzające w zagadnienia poruszane w tej części.
• 3 symulacje rozbudzające zainteresowanie uczniów oraz stanowiące materiał powtórzeniowy i utrwalający zdobytą wiedzę.
• Bogata obudowa dydaktyczna zawierająca m.in.: testy, klucze odpowiedzi, karty pracy, materiały do szybkich powtórek (np. plakaty, infografiki, wklejki), obserwacje
i eksperymenty, pakiet pomysłów na lekcje.

„Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka. Węch i smak”

Badania wykazują, że 80% smaku odbieramy przez zmysł… węchu! Te i wiele innych, ciekawych informacji zawiera trzecia część programu multimedialnego „Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka”. Dodatkowo wprowadzono treści dotyczące układu nerwowego oraz elementy z zakresu chemii.

ZAWARTOŚĆ:

• 7 multimedialnych plansz edukacyjnych, które w interesujący, nowoczesny
i szczegółowy sposób omawiają budowę, funkcjonowanie nosa i języka oraz ośrodków kory mózgowej, które są odpowiedzialne za zmysł smaku i węchu.
• 3 filmy edukacyjne wprowadzające w zagadnienia poruszane w tej części.
• 3 symulacje rozbudzające zainteresowanie uczniów oraz stanowiące materiał powtórzeniowy i utrwalający zdobytą wiedzę.
• Bogata obudowa dydaktyczna zawierająca m.in.: testy, klucze odpowiedzi, karty pracy, materiały do szybkich powtórek (np. plakaty, infografiki, wklejki), obserwacje
i eksperymenty, pakiet pomysłów na lekcje.

„Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka. Dotyk”

„Dotyk” to czwarta część multimedialnej serii „Science-Lab. Fascynująca anatomia człowieka”. Dzięki niej poznajemy budowę oraz funkcjonowanie skóry, jako jednego ze zmysłów. Tu także znajdują się informacje na temat chorób i zaburzeń, jakie mogą dotknąć ten organ.

Zawartość:

• 4 multimedialne plansze edukacyjne, które w interesujący, nowoczesny i szczegółowy sposób omawiają budowę i funkcjonowanie skóry oraz ośrodków kory mózgowej, które są odpowiedzialne za zmysł dotyku.
• 3 filmy edukacyjne wprowadzające w zagadnienia poruszane w tej części.
• 2 symulacje rozbudzające zainteresowanie uczniów oraz stanowiące materiał powtórzeniowy i utrwalający zdobytą wiedzę.
• Bogata obudowa dydaktyczna zawierająca m.in.: testy, klucze odpowiedzi, karty pracy, materiały do szybkich powtórek (np. plakaty, infografiki, wklejki), obserwacje
i eksperymenty, pakiet pomysłów na lekcje.

Zakres tematyczny: zagadnienia z zakresu biologii, chemii, fizyki *
*dotyczy Pakietu – poszczególne części mają różny zakres tematyczny

Cechy produktu:
• Zgodność z Podstawą Programową MEN
• Dwujęzyczność
• Obserwacje i eksperymenty
• Wsparcie SPE
• Korelacja międzyprzedmiotowa
• Podnoszenie kompetencji cyfrowych (TIK)

kontakt