Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja znajduje swoje zastosowanie w coraz szerszym spektrum branż na całym świecie. Jej rozwój może mieć duży wpływ nie tylko na rynek pracy, ale także na nasze codzienne czynności i zadania. Coraz więcej aplikacji edukacyjnych wykorzystuje możliwości AI do wsparcia i automatyzacji wybranych obszarów pracy nauczycieli i pracowników przedszkoli, poradni, uczelni czy NGO. Właśnie dlatego postanowiliśmy uruchomić nowy obszar szkoleń, podczas których dowiesz się jak usprawnić swoją pracę i zaoszczędzić czas! 

Poznaj nasze szkolenia

Aplikacje AI w rozwoju zawodowym i osobistym nauczyciela

wprowadzenie do office 365 dla edukacji

Podczas tego szkolenia nauczyciele dowiedzą się jak korzystać z wybranych funkcjonalności aplikacji wspartych AI do celów zautomatyzowania pracy oraz personalizacji przetwarzanych treści.

Zakres szkolenia:

 • zapoznanie z możliwościami nowej jakości pracy i rozwoju dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji
 • przygotowanie nauczycieli do współpracy z aplikacjami wspartymi sztuczną inteligencją w zakresie:

– celowego i praktycznego zautomatyzowania wybranych obszarów pracy zwłaszcza powielalnej i zajmującej czas np. komunikacja elektroniczna i tworzenie treści, raportów, publikacji

– przetwarzania treści audiowizualnej na potrzeby lekcji, wsparcia pedagogicznego, psychologicznego, zawodowego oraz promocji oferty szkoły, wystaw, projektów czy konkursów: filmy, relacje, e-booki, wpisy, interaktywne flipbooki

- asysty dydaktycznego, kreatywnego, prawnego, naukowego czy rozwoju osobistego w zakresie języków obcych

- personalizacji procesu dydaktycznego, czy rozwojowego

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zamów szkolenie!

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Aplikacje AI w rozwoju zawodowym i osobistym pracownika administracyjnego

wprowadzenie do office 365 dla edukacji

Podczas tego szkolenia pracownicy administracji dowiedzą się jak korzystać z wybranych funkcjonalności aplikacji wspartych AI do celów zautomatyzowania pracy oraz personalizacji przetwarzanych treści.

Zakres szkolenia:

 • zapoznanie z możliwościami nowej jakości pracy i rozwoju dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji
 • przygotowanie pracowników administracyjnych do współpracy z aplikacjami wspartymi sztuczną inteligencją w zakresie:

– celowego i praktycznego zautomatyzowania wybranych obszarów pracy zwłaszcza powielalnej i zajmującej czas np. komunikacja elektroniczna i tworzenie treści, raportów, publikacji

– przetwarzania treści audiowizualnej na potrzeby lekcji, wsparcia pedagogicznego, psychologicznego, zawodowego oraz promocji oferty szkoły, wystaw, projektów czy konkursów: filmy, relacje, e-booki, wpisy, interaktywne flipbooki

- asysty kreatywnego, prawnego, naukowego czy rozwoju osobistego w zakresie języków obcych

- personalizacji procesu administracyjnego, czy rozwojowego

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zamów szkolenie!

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

ChatGPT i inne chatboty – praktyczne wykorzystanie w pracy nauczyciela, wykładowcy

wprowadzenie do office 365 dla edukacji

Podczas tego szkolenia uczestnicy poznają zasady komunikacji, tworzenia zapytań i komend (promptów), radzenia sobie z ewentualnymi błędami oraz kontrolowania stylu i jakości wypowiedzi w wykorzystaniu AI.

Dzięki warsztatom uczestnicy potrafią:

 • prawidłowo komunikować się z chatbotami,
 • tworzyć wypowiedzi, maile, wpisy na media społecznościowe, artykuły, scenariusze, karty pracy, testy i zadania, quizy, zagadki logiczno-matematyczne, logopedyczne, prezentacje, pomysły na lekcję, do debat, dialogi i scenki w dowolnym języku,
 • generować treści w różnym stylu, parafrazować i skracać,
 • generować pomysły na lekcję (dla różnych grup wiekowych oraz na różne przedmioty, godzinę wychowawczą i zajęcia dodatkowe),
 • tworzyć materiały dydaktyczne dla SPE i spersonalizowanych pod konkretnego ucznia.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zamów szkolenie!

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Możliwości sztucznej inteligencji (AI) w aplikacjach edukacyjnych

wprowadzenie do office 365 dla edukacji

Podczas tego szkolenia nauczyciele zainspirują się, jak wprowadzać AI w zajęcia szkolne na co dzień, w zależności od celów dydaktycznych. Przykładowe aplikacje: językowe, tworzenie zdjęć i filmów, konwertery dźwięku na tekst, tekstu na mowę, syntezatory mowy czytniki stron, asystenci pisania i edycji treści, samopublikacja książek, tworzenie e-booków na szablonach.

Dzięki warsztatom uczestnicy potrafią:

 • wyszukiwać aplikacje z AI do różnych przedmiotów i zastosowań,
 • używać funkcji AI w znanych aplikacjach,
 • używać aplikacji nowo poznanych,
 • przekształcać swoje materiały dydaktyczne korzystając z automatyzacji AI.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zamów szkolenie!

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Weryfikacja źródeł internetowych w dobie dezinformacji i rozwoju AI

wprowadzenie do office 365 dla edukacji

Podczas tego szkolenia dowiedzą się za pomocą jakich narzędzi samodzielnie oceniać wiarygodność informacji w sieci: filmy, zdjęcia i treści (strony rządowe, witryny fact-checkingowe, których celem jest walka z dezinformacją i in.). Zabezpieczą się przed powielaniem wiarygodnie wyglądających fake newsów - na warsztatach poznają sposoby jak sprawdzić, kiedy po raz pierwszy pojawiła się dana informacja. Poznają reguły krytycznej analizy informacji pod kątem weryfikacji autora, źródeł, języka, wpływu na zachowania i emocje. Zapoznają się z nowymi zagrożeniami związanymi z rozwojem AI. Część warsztatowa obejmuje gry, narzędzia i aplikacje online do rozpoznawania fałszywych informacji.

Korzyści dla uczestnika:

 • poznanie możliwości weryfikowania informacji w sieci i zasad postępowania w przypadku dezinformacji,
 • zrozumienie wpływu Sztucznej Inteligencji na tworzenie informacji (treści, zdjęcia, muzyka, filmy, audio, wirtualni modele, influencerzy, prelegenci, eduboty, wirtualni asystenci) i uwrażliwienie się na nowe zagrożenia,
 • zrozumienie wpływu dezinformacji i rozwoju sztucznej inteligencji na edukację i komunikację w sieci.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zamów szkolenie!

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Sztuczna inteligencja w pracy psychologa, psychoterapeuty i wychowawcy: Wyzwania i możliwości pracy z dziećmi i młodzieżą w cyfrowym świecie

wprowadzenie do office 365 dla edukacji

Szkolenie jest dedykowane szkołom, poradniom, rodzicom (nauczyciele, wychowawcy, psychologowie, psychoterapeuci, pedagodzy), którzy chcą zapoznać się z możliwościami zastosowania sztucznej inteligencji (AI) w pracy psychologicznej, psychoterapeutycznej i wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, zrozumieć zjawisko cyfrowych bytów i cyfrowych przyjaciół, poznać potrzeb dzieci i młodzieży w relacjach z cyfrowymi przyjaciółmi oraz zidentyfikować ryzyka związanego z nadmiernym wykorzystywaniem cyfrowych przyjaciół.

Korzyści dla uczestnika:

 • zdobycie wiedzy na temat możliwości zastosowania sztucznej inteligencji w swojej pracy,
 • wsparcie umiejętności udzielania pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej w kontekście zjawisk cyfrowych,
 • zrozumienie wpływu AI na tworzenie informacji (treści, zdjęcia, muzyka, filmy przetworzone z dowolnego zdjęcia dowolnej osoby, audio i skanowanie głosu dowolnej osoby, wirtualni modele, influencerzy, prelegenci, eduboty, wirtualni asystenci) i uwrażliwienie się na nowe zagrożenia.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zamów szkolenie!

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

AI – praktyczne wykorzystanie sztucznej inteligencji w pracy nauczyciela języków obcych (współpraca z chatbotami i aplikacjami wspierającymi naukę języka)

wprowadzenie do office 365 dla edukacji

Warsztaty są praktycznym przeglądem możliwości rekomendowanych aplikacji aplikacji do nauki języków obcych wspartych o sztuczną inteligencję. Uczestnicy dowiedzą się, jak współpracować z chatbotami, aby tworzyć opisy, scenki dialogowe, generować spersonalizowane ćwiczenia, pracować z dowolnym tekstem, wchodzić w role i dialogi językowe z udziałem chatbotów, tworzyć wzorcowe materiały, scenariusze czy programy.

Korzyści dla uczestnika:

 • poznanie zalet i możliwości jakie daje automatyzacja pracy w oparciu o Chat GPT i inne chatboty oraz aplikacje z AI,
 • poznanie zasad jakościowej współpracy z chatbotami i tworzenie komunikatów zrozumiałych dla sztucznej inteligencji,
 • zrozumienie idei korzystania ze sztucznej inteligencji jako asysty oraz wpływu na proces edukacyjny.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zamów szkolenie!

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Technologie w przedszkolu z elementami sztucznej inteligencji

wprowadzenie do office 365 dla edukacji

Warsztaty dedykowane nauczycielom wychowania przedszkolnego, osobom kierującym placówkami przedszkolnymi z punktu widzenia promocji placówki, tworzenia grafików i wszelkich dokumentów, którą to pracę można zautomatyzować dzięki AI i zaoszczędzić czas. Uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystać potencjał sztucznej inteligencji w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego, np. generatory online: automatyczne generowanie krzyżówek, w tym obrazkowych z dowolnych słów, wykreślanek, ćwiczeń z lukami itp., tworzenie piosenek z AI, tworzenie osi czasu na dowolny temat, tworzenie dyplomów i inne.

Korzyści dla uczestnika:

 • poznanie zalet i możliwości jakie daje automatyzacja pracy w oparciu o aplikacje, w tym aplikacje z AI
 • zrozumienie idei korzystania ze sztucznej inteligencji jako asysty oraz wpływu na proces edukacyjny

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zamów szkolenie!

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Tworzenie interaktywnych prezentacji z asystą AI – najlepsze praktyki

wprowadzenie do office 365 dla edukacji

Warsztaty są praktycznym przeglądem możliwości najciekawszych aplikacji do tworzenia multimedialnych prezentacji z wykorzystaniem możliwości jakie daje automatyzacja i integracja z AI: szablony i współpraca z Projektantem (funkcja Microsoft 365: profesjonalny układ, wizualizacja tekstu w konkretnej postaci), czat na żywo wewnątrz prezentacji, film, narracja, muzyka, elementy wizualne. Przykładowe aplikacje: PowerPoint + AI, Canva + AI.

Dzięki warsztatom uczestnicy potrafią:

 • tworzyć prezentacje z wykorzystaniem procesów automatyzacji i możliwości AI,
 • udostępniać, publikować i współpracować z innymi w procesie tworzenia atrakcyjnych materiałów multimedialnych,
 • prowadzić czat głosowy, pisemny podczas demonstrowania prezentacji np. dla klasy, rodziców, czy podczas prelekcji online lub stacjonarnej,
 • przekształcać automatycznie swoje stare prezentacje lub treści Word na nową formę wizualną.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zamów szkolenie!

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Canva dla nauczycieli z biblioteką narzędzi AI

wprowadzenie do office 365 dla edukacji

Warsztaty są okazją do przepraktykowania nowych możliwości Canva dla edukacji: generowanie obrazów oraz triki z AI, projekty graficzne, filmy, prezentacje z czatem na żywo, materiały do wydruku, a także praca w zespołach do wspólnego tworzenia projektów (nauczyciele mogą zapraszać uczniów). Umiejętności te pozwolą na zgłoszenie się do programu Education Creators, który umożliwia nauczycielom na całym świecie tworzenie, publikowanie i zarabianie na swoich projektach w serwisie Canva.

Warsztaty pozwolą uczestnikom tworzyć/publikować:

 • grafiki i relacje do social media (Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn i in.),
 • interaktywne prezentacje,
 • animacje i materiały wideo,
 • infografiki,
 • logotypy, plakaty,
 • CV, dokumenty i oferty,
 • dyplomy i certyfikaty,
 • materiały wideo,
 • tworzyć własne projekty do sprzedaży.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zamów szkolenie!

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Word i Excel dla nauczycieli lub administracji szkoły, uczelni czy organizacji (z elementami AI)

wprowadzenie do office 365 dla edukacji

Potrzebujesz podnieść swoje umiejętności z Worda i Excela na wyższy poziom? Może dopiero zaczynasz i nie wiesz od czego zacząć, albo chcesz swobodnie posługiwać się funkcjami, które spowodują, że Twoja praca będzie bardziej efektywna i zautomatyzowana? A może sama myśl o Wordzie i Excelu powoduje u Ciebie stres? Skutecznie uczymy i odczarowujemy Worda i Excela.

Dzięki warsztatom uczestnicy opanują:

 • podstawy Excela – zaczniemy od fundamentów, abyś zrozumiał(a) strukturę programu,
 • funkcje i formuły – nauczysz się wykorzystywać zaawansowane funkcje i formuły do efektywnej analizy danych,
 • tworzenie wykresów i raportów – przekształcimy surowe dane w czytelne i atrakcyjne raporty,
 • automatyzację zadań – opanujemy techniki automatyzacji, które zaoszczędzą Twój czas,
 • analizę danych i prognozowanie – dowiesz się, jak przewidywać trendy i podejmować decyzje oparte na danych,
 • możliwości wykorzystania narzędzi AI w pracy sekretariatu – generowanie inspiracji dotyczących struktury dokumentów, zmiana formatu dokumentu, inspiracje i kompleksowa informacja o niezbędnych elementach danego procesu, wyszukiwanie przykładów funkcji, które pomogą obliczyć np. wybrane.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zamów szkolenie!

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Szkolenia ze sztucznej inteligencji - Jak? W jakiej formie? Za ile?

microsoft teams szkolenie dla nauczycieli

W jakiej formie? Szkolenia ze sztucznej intelijencji odbywają się zdalnie lub stacjonarnie, w formie 2-godzinnych, 3-godzinnych lub 4-godzinnych warsztatów.

wprowadzenie do office 365 dla edukacji

Dla kogo? Dla nauczycieli i pracowników przedszkoli, poradni, uczelni czy NGO, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie sztucznej inteligencji w edukacji i nauczyć się wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy. Szkolenie będzie odpowiednie dla nauczycieli różnych przedmiotów, wszystkich etapów edukacyjnych.

akademia office 365 koszt

Za ile? Koszt każdego szkolenia to 200 zł/os. brutto dla jednostek edukacyjnych za 2 godziny szkoleniowe.

akademia office 365

Jak? Szkolenia odbywają się zdalnie, poprzez platformę Microsoft Teams lub stacjonarnie w placówce.

Weź udział w naszych szkoleniach!

Wypełnij formularz kontaktowy, a nasi doradcy skontaktują się z Tobą w celu omówienia szczegółowych potrzeb Twojej szkoły.

Czekamy również na Twój telefon!

 • +48 61 222 90 01
 • +48 695 100 060
 • +48 695 100 080
 • +48 61 827 30 56

 

nodn szkola w chmurze logo