Bezpieczny internet w szkole

Bezpieczny Internet w szkole

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów korzystających z Internetu w szkole spoczywa na Dyrektorze i szkolnej administracji. Każda szkoła musi zapewnić bezpieczeństwo uczniów w Internecie zarówno podczas zajęć z wykorzystaniem Internetu, jak i podczas przerw, kiedy to coraz więcej dzieci korzysta ze szkolnej sieci WiFi
Zgodnie z zalecaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej szkoła powinna działać prewencyjnie:

• Regularnie przeprowadzając zajęcia edukacyjne na temat cyberprzemocy i zagrożeń
• Tworząc własne procedury postępowania w przypadku cyberprzemocy
• Stosując odpowiednie zabezpieczenia techniczne

Jednostki edukacyjne są narażone na takie same zagrożenia w cyberprzestrzeni jak każde inne przedsiębiorstwa. Każda szkoła powinna zadbać o to, aby jej infrastruktura IT spełniała standardy bezpieczeństwa odpowiadające współczesnym zagrożeniom.

Dobre praktyki bezpiecznego internetu w szkole:

• Zakup dostępu do internetu od bezpiecznego dostawcy
• Odpowiednie zabezpieczenie styku danej placówki z Internetem 
• Stworzenie systemu zarządzania dostępem do usług i aplikacji
• Odpowiednio zabezpieczona szkolna siec Wi-Fi
• Opracowanie regulaminu korzystania ze szkolnej sieci bezprzewodowej przez uczniów i nauczycieli na ich prywatnych urządzeniach takich jak telefony czy tablety
• Odpowiednie administrowanie całą szkolną infrastrukturą IT

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej z 12.09.2019 r. każda szkoła powinna mieć opracowany Szkolny Plan Zapewnienia Bezpieczeństwa Cyfrowego, który zawiera politykę bezpieczeństwa cyfrowego. Jest to opis procedur reagowania pracowników szkoły w przypadku wystąpienia różnych zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego.
Często szkolni administratorzy IT nie mają doświadczenia w przygotowywaniu takiej dokumentacji. Dlatego też warto powierzyć przygotowanie takiego planu firmie zewnętrznej, która przygotuje dla Twojej szkoły kompletną dokumentację Szkolnego Planu Zapewnienia Bezpieczeństwa Cyfrowego, przeszkoli nauczycieli oraz pracowników administracyjnych szkoły z zakresu bezpieczeństwa w sieci.

Bezpieczny Internet w Szkole – strona techniczna

Aby zapewnić bezpieczny Internet w szkole nie wystarczą same działania edukacyjne wśród uczniów oraz pracowników szkoły. Niezbędne są również odpowiednie działania od strony technicznej. Należołby je rozpocząć od wykonania kompleksowej inwentaryzacji szkolnej infrastruktury IT. Dzięki temu, dowiemy się jakie urządzenia znajdują się w szkolnej sieci, które z nich wymagają wymiany bądź aktualizacji, a które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa technologicznego szkoły.

Największym problemem dla szkół jest kontrola nad użytkownikami korzystającymi z jej sieci oraz ochrona przed zagrożeniami typu wirusy czy próby zaszyfrowania danych. Najlepszym i zarazem najskuteczniejszym rozwiązaniem tego problemu jest zakup oraz odpowiednia konfiguracja UTM – routera z wbudowaną funkcją zapory sieciowej.

Dobrze skonfigurowany UTM to rozwiązanie kompletne, które uchroni każdą jednostkę edukacyjną przed różnego rodzaju zagrożeniami w sieci, od prób włamań do firmowych systemów, poprzez ataki klasycznych wirusów i spamu, do ochrony przed wyciekiem poufnych danych.
Co szkoła może dzięki temu zyskać?

Bezpieczeństwo – UTM filtruje zarówno dane przychodzące jak i wychodzące z twojej sieci, przez co masz pewność, iż żaden niechciany plik nie przedostanie się do twojej sieci oraz unikniesz wycieku firmowych danych czy też niedostępności serwisu

Oszczędność i prostota obsługi – UTM integruje wszystkie funkcje bezpieczeństwa na jednej platformie, upraszczając system ochrony. Daje to możliwość łatwego zarządzania i administracji, co obniża koszty jej utrzymania

Łatwa kontrola nad siecią – Administrator szkolnej sieci ma możliwość blokowania dostępu użytkownikom sieci do konkretnych typów stron czy też programów

Codzienne aktualizacje – Zawsze aktualna baza zagrożeń, na jakie narażona jest Twoja sieć, która jest automatycznie przesyłana do szkolnego UTM. W ten sposób jesteś pewny, że szkolna sieć jest gotowa do odparcia każdego zagrożenia

Codzienne raporty – Przesyłane na Twojego maila, które zwierają m.in. podsumowanie wykrytych zagrożeń czy informacje o najczęściej odwiedzanych stronach internetowych

Bezpieczny Internet w szkole - podsumowanie

Chcąc zapewnić bezpieczny internet w swojej placówce, należy podejść do tego tematu kompleksowo. Należy odpowiednio przeszkolić pracowników szkolnej administracji oraz nauczycieli, przygotować regulamin korzystania ze szkolnej sieci wi-fi, oraz zapewnić bezpieczeństwo szkolnej infrastruktury IT od strony technicznej!
Skontaktuj się z nami i skorzystaj z naszego ponad 25 letniego doświadczenia w zarządzaniu szkolną infrastrukturą IT oraz budowie ich sieci bezprzewodowych. Sprawdź co możemy zrobić dla Twojej szkoły!

kontakt

Następny post