Nowości w Microsoft Teams

Microsoft bardzo dba o rozwój swojego flagowego produktu na rynku edukacyjnym- Microsoft Teams, stale rozwijając dotychczasowe oraz regularnie dokładając nowe funkcjonalności. W tym miejscu będziemy zbierać wszystkie najważniejsze nowości związane z tym programem, aktualizując je na bieżąco.

[aktualizacja 29.07.2020]

Tryb Together

Tryb Razem - Microsoft TeamsTryb Together ( z ang. Razem) to nowe środowisko spotkań w aplikacji Teams, które wykorzystuje technologię segmentacji przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji do cyfrowego umieszczania wszystkich uczestników zajęć na wspólnym tle, dzięki czemu będą mogli poczuć się, jakby siedzieli w tym samym pokoju ze wszystkimi pozostałymi uczestnikami spotkania lub klasy.
Tryb ten sprawia, że ​​spotkania będą bardziej angażujące, pomoże skupić się na twarzach i mowie ciała uczestników zajęć oraz ułatwi wychwycenie niewerbalnych sygnałów, które są tak ważne dla interakcji międzyludzkich. 

Widok dynamiczny

Dzięki opcji widok dynamiczny, otrzymamy większą kontrolę nad udostępnianymi materiałami oraz w jaki sposób będziemy widzieć pozostałych uczestników spotkania. Dzięki sztucznej inteligencji widok dynamiczny zoptymalizuje udostępniane treści i okienka wideo uczestników zajęć - w tym umożliwili wyświetlanie obok siebie współdzielonej zawartości i określonych uczestników - pozwalając dostosować widok do własnych preferencji i potrzeb.

Reflect Messaging

 

reflect messaging ms teams (1)Funkcja ta nie doczekała się jeszcze tłumaczenia swojej nazwy na nasz język ale można by roboczo nadać jej tytuł "ankiety dotyczącej samopoczucia". Reflect messaging daje nauczycielom łatwy sposób sprawdzenia, jak czują się ich uczniowie - ogólnie lub jakie są ich odczucia dot. konkretnego zagadnienia. Nauczyciele będą mieli również możliwość włączenia anonimowości zbieranych odpowiedzi.

Reakcje na żywo

Niewerbalne sygnały, takie jak uśmiechy i skinienia głową, mogą być trudne do zauważenia podczas spotkań online, co utrudnia prezenterom ocenę reakcji publiczności, a uczestnikom dużych spotkań dzielenie się uczuciami bez zakłócania przebiegu spotkania. Dlatego Microsoft wprowadzi możliwość wysyłania przez uczestników reakcji takich jak serce, kciuk w górę czy uśmiech, dzięki którym będą mogli oni wyrażać swoje emocje względem tego co słyszą.

Wyświetlaj do 49 użytkowników jednocześnie

Najważniejszą i chyba najbardziej wyczekiwaną z nich będzie możliwość wyświetlania siatki video 7 x 7,  dzięki czemu będziemy mogli wyświetlać obraz aż od 49 uczestników jednocześnie.

Wirtualne break-out roomy

Kolejną nowością jest możliwość tworzenia dodatkowych pokoi w czasie spotkań, tak zwanych break-out rooms, w których uczniowie będą mogli pracować w mniejszych grupach.

Analiza aktywności uczniów

Aby wspomóc nauczycieli w pracy z uczniami i umożliwić im przygotowanie kompleksowej oceny ich pracy , dostępna obecnie karta Class Insights korzysta z inteligentnej analizy danych w celu zebrania informacji, jak uczniowie angażują w spotkania oraz wykonują przydzielone im zadania. Na jesień nauczyciele zobaczą nowy, dostosowany widok, który przedstawia kluczowe dane aby lepiej informować o zaangażowaniu uczniów i wynikach zajęć.

Wirtualna poczekalnia

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i kontrola nad przebiegiem zajęć ma kluczowe znaczenie. Nowe opcje spotkań w zespołach uniemożliwią uczniom rozpoczynanie spotkań bez nadzoru oraz pozwolą nauczycielom określić którzy uczniowie mogą dołączyć do spotkania.

Spersonalizowane tła

Oprócz korzystania z rozmycia tła i gotowych obrazów tła, uczniowie i nauczyciele będą mogli używać własnych obrazów!

Integracja z innymi narzędziami

Microsoft zapowiedział również integrację swojej platformy z między innymi takimi narzędziami  jak Kahoot, Prezi, GO1, Nearpod, Piazza, Gaggle, Moodle, czy Canvas. Lista ma być stale poszerzana.

Nowości w zarządzaniu

Już niedługo zostanie również wprowadzona funkcja pozwalająca na rozpoczęcie spotkania tylko przez nauczyciela - uczniowie będą musieli do tego czasu poczekać w lobby. Natomiast już możemy korzystać z funkcji definiowania pakietów zasad i dostępności dla poszczególnych grup użytkowników. Pakiety zasad upraszczają, usprawniają i pomagają zapewnić spójność w zarządzaniu politykami w szkolnym środowisku Office 365. Każdy użytkownik może zostać przypisany do danej grupy ( np. nauczyciel, uczeń, gość) do której przypisany będzie zdefiniowany wcześniej pakiet zasad. Dzięki temu podczas aktualizacji ustawień w pakiecie wszyscy użytkownicy przypisani do danego pakietu otrzymają zbiorczą aktualizację uprawnień.

Poprzedni post