HITOBITO

Przeznaczenie serii GoSense

 

seria_gosenseGoSense to seria pomocy dydaktycznych i terapeutycznych wychodząca poza relację dziecko-terapeuta lub dziecko-komputer. Dzięki twórczemu wykorzystaniu technologii oraz dołączeniu małych i wielkowymiarowych pomocy, uczestnicy zajęć rozwijają w ciekawej dla zmysłów formie swoje mocne strony i tam gdzie to możliwe korygują obszary problemowe.

Pakiety mogą być wykorzystane w pracy z całą klasą, w wyodrębnionych grupach i indywidualnie. Przeznaczone są dla placówek edukacyjnych i poradni do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w wieku 6-10, wspierając równocześnie zaangażowanie rodziców.

Seria sprawdza się przy pracy z dziećmi (lub w klasach obejmujących takie dzieci) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z szeroko rozumianej grupy ryzyka dysleksji rozwojowej obejmującej dysleksję (tu w wąskim znaczeniu), dysgrafię, dysortografię oraz dyskalkulię a także z dziećmi z ADHD. Seria jest również dostosowana do potrzeb dzieci ze spektrum autyzmu, jednak dostosowanie to nie polega na specjalnym doborze i przeznaczeniu ćwiczeń, a jedynie na ich ergonomii i metodyce, która nie stawia barier i włącza autystycznych uczniów w proces edukacyjny oraz w funkcjonowanie grupy lub klasy.

Dzieci pracują w ruchu i wzajemnych interakcjach, często manipulując materialnymi lub wirtualnymi przedmiotami, co zapewnia prawdziwą konkretyzację zadań, tak potrzebną na etapie wczesnoszkolnym.

GoSense - nowa seria pomocy w dydaktyce i terapii

  • dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi z grupy ryzyka dysleksji i dyskalkulii,
  • również dla dzieci z ADHD, przydatna w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu,
  • łączy najnowsze trendy w terapii i metodyce nauczania,
  • ergonomiczna forma multimediów oraz stołowych i podłogowych gier i zabaw,
  • praca indywidualna, grupowa i w całej klasie,
  • ćwiczenia w ruchu, wzajemne interakcje dzieci, manipulacja przedmiotami,
  • poradniki metodyczne, materiały do wydrukowania, materiały dla rodziców i dodatkowe scenariusze online.

GoSense - Specjalne Potrzeby Edukacyjne - Pełna oferta

 

kontakt Szkoła w Chmurze