Nasi trenerzy

Akademia Szkoły w Chmurze

Akademia Szkoły w Chmurze to miejsce, które stworzyliśmy z myślą o Was - nauczycielach, dyrektorach
i administratorach po to, by wzajemnie się edukować. Tworzycie je Wy oraz my, trenerzy i szkoleniowcy rozwiązań edukacyjnych. Dołącz do naszej grupy i bądź na bieżąco!

Poznaj trenerów Akademii Szkoły w Chmurze!

Joanna Alberska

Joanna Alberska

Trener - pasjonat nowoczesnych technologii i rozwiązań pozwalających osiągnąć jak najlepsze efekty na płaszczyźnie aktywności zawodowej i prywatnej. Ekspert merytoryczny materiałów instruktażowych dla nauczycieli, twórca webinarów dedykowanych edukacji. Egzaminator Digital Europe.

„Preferuję jakościowe szkolenia typu „szwedzki stół”, na których interdyscyplinarnie można wymienić się wiedzą i doświadczeniem w zakresie, jakiego w danym momencie każdy potrzebuje.”

Leszek Bernaczyk

Leszek Bernaczyk

Nauczyciel dyplomowany, edukator TIK posiadający duże doświadczenie w szkoleniu nauczycieli w technologiach Apple, Google oraz Microsoft. Autor programów nauczania informatyki w gimnazjum oraz szkole podstawowej. Długoletni dyrektor szkoły – specjalizuje się w wykorzystywaniu TIK w kierowaniu i zarządzaniu szkołą. Autor wielu publikacji, poradnika dla dyrektorów szkół, aktywny uczestnik wielu ogólnopolskich konferencji TIK.

,,Pomagam nauczycielom i dyrektorom szkół w ich rozwoju osobistym i zawodowym. Wprowadziłem w swojej szkole technologie, w tym mobilne wykorzystywane w prowadzeniu zajęć oraz w wymianie międzynarodowej - w projektach ERASMUS+".

Bartosz Kiszewski

Bartosz Kiszewski

Nauczyciel dyplomowany z zakresu IT i BHP. Ekspert MEN, KOMET@, Cyfrowa Szkoła Domowa. Posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Expert 2020-2021.

Publikuje także m.in. w kwartalniku "W cyfrowej szkole" wydawnictwa OEIiZK. Jest tenerem i edukatorem w zakresie TIK, IT w biznesie i edukacji.

Prowadzi swój fanpage Bartosz EDU Kiszewski oraz kanał na YouTube.

 

maciej pogorzelski

Maciej Krzywda-Pogorzelski

Od prawie 30 lat zaangażowany w tworzenie oprogramowania edukacyjnego dla największych polskich wydawców (m.in. WSiP, PWN), w latach 2001-2008 Redaktor Naczelny Publikacji Multimedialnych a potem Redaktor Naczelny Publikacji Encyklopedycznych PWN

"Uwielbiam znajdować sedno problemów, upraszczać rozwiązania i opisywać je prostym językiem. Właśnie takie podejście do stosowania technologii cyfrowych
w szkole staram się przekazać uczestnikom warsztatów. Skupmy się na konkretnych zastosowaniach wynikających ze znanych zasad dydaktyki, a wszystko okaże się prostsze niż mogło się nam wydawać."

Karina Mańka

Karina Mańka

Nauczyciel, tłumacz, lektor języka francuskiego, redaktor multimedialnych kursów językowych, autor narzędzi dydaktycznych wspomagających pracę nauczyciela. Propagator nowoczesnych rozwiązań w procesie nauczania i uczenia się, w tym szkolenia na odległość. Trener i praktyk Teams.

„Lubię ułatwiać oraz uprzyjemniać proces uczenia się, wskazywać możliwości
i narzędzia, które prowadzą do zdobywania i rozwijania kluczowych kompetencji, budowania osobistego warsztatu i strategii umożliwiających rozwój autonomii
w uczeniu się. Jestem miłośniczką przysłowia: Nie jest wstydem nie wiedzieć; wstydem jest nie szukać odpowiedzi.”

Małgorzata Rabenda

Małgorzata Rabenda

Certyfikowana trenerka edukacyjna, coach i terapeutka. Posiada 28-letnie doświadczenie na stanowisku nauczyciela matematyki i informatyki oraz dyrektora szkoły. Absolwentka Przywództwa Edukacyjnego, ekspertka ds. awansu zawodowego nauczycieli, ekspertka personalnego rozwoju organizacji, Microsoft Certified Educator oraz Microsoft innovative Educator Expert, International Values Consultant.

Współpracowała między innymi przy takich projektach jak Cyfrowa Szkoła, Aktywna Edukacja, Mistrzowie Kodowania, Cybernauci i wiele innych.

"Edukacja, to moja pasja, a marzeniem moim jest dobra szkoła dla każdego dziecka. Szkoła, która przygotowuje do życia w szybko zmieniającym się świecie, która daje przestrzeń do współpracy, eksperymentowania i popełniania błędów, w której TIK jest jednym ze środków do celu."

Michał Ryba

Michał Ryba

Nauczyciel teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych. Od dwóch lat Microsoft Innovative Educator Expert. Specjalista z zakresu Office 365, oprogramowania do grafiki wektorowej i rastrowej Adobe oraz Corel oraz technologii druku 3D. Koordynator szkolnych projektów unijnych m.in. Centrum Mistrzostwa Informatycznego i Czasu Zawodowców bis.

„Jestem pozytywnie nastawiony do życia. Moją pasją są nowe technologie,
a szczególnie nowe technologie w edukacji. Korzystam z nich wraz z uczniami. zarówno podczas nauki zdalnej, jak i w codziennym życiu szkoły."

Justyna Bogdanowicz

Justyna Szczypek - Bogdanowicz

Nauczycielka, od trzech lat Microsoft Innovative Educator Expert - fanka Teams
i wszystkich narzędzi Office, szkolny lider Office, trener i praktyk Teams. Od 2019 Microsoft Global Learning Mentor. Laureatka Microsoft Tech Pill.

"Jestem entuzjastką TIK w edukacji, z radością testuję i wprowadzam nowe narzędzia zwłaszcza interaktywne prezentacje, moim celem jest maksymalne zaangażowanie ucznia. Czasami uczę się razem z moimi uczniami!"

Anna Trawka

Anna Trawka

Od 1989 roku nauczycielka informatyki w VI Liceum Ogólnokształcącym w Kielcach. Od ponad 33 lat konsultant w ośrodku doskonalenia nauczycieli, gdzie zorganizowała
i przeprowadziła różnorodne formy kształcenia i doskonalenia dorosłych w zakresie informatyki i technologii informacyjnej.

Posiada tytuł Microsoft Innovative Educator Expert oraz Microsoft Innovative Educator Master Trainer. W ostatnich latach przeprowadziła ponad 300 szkoleń związanych
z wykorzystaniem technologii Microsoft, w tym usługi Office 365 i aplikacji Teams.

Maciej Tyran

Maciej Tyran

Dyrektor ds rozwoju rynku edukacyjnego w Advisor Sp. z o.o., odpowiedzialny za projekt Szkoła w Chmurze. Poprzednio związany z Ei System, współzałożyciel wydawnictwa edukacyjnego. Od 25 lat pracuje na rynku edukacyjnym, z tego 17 lat dla grupy wydawniczej PWN. Prekursor rozwiązań internetowych dla edukacji.

„Choć od wielu lat wdrażałem nowe pomoce dydaktyczne, to dopiero jako trener zrozumiałem lepiej środowisko edukacyjne. Dużo się uczę, pracując wśród nauczycieli i dyrektorów szkół”

Mirosław Wojas

Mirosław Wojas

Inżynier informatyki, specjalista w zakresie doradztwa personalnego oraz zarządzania personelem. Posiada duże doświadczenie we wdrażaniu nowych technologii teleinformatycznych, budowaniu sieci LAN, projektowaniu baz danych, druku 3D
i programowaniu urządzeń CNC oraz w prowadzeniu szkoleń praktycznych dla użytkowników wdrażanych systemów. Wieloletni kierownik działu IT.

„Moja pasja do druku 3D i technologii chmurowych przekłada się na moje szkolenia. Wspólnie z uczestnikami szukam nowych, kreatywnych sposobów wykorzystania tych narzędzi w edukacji. Stawiam na interaktywne szkolenia, w których uczestnicy mogą eksperymentować, dzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniem. Mój cel to pomoc nauczycielom w kreowaniu nowoczesnej szkoły, wykorzystującej technologie w sposób kreatywny i efektywny.”

Marta Wysocka

Marta Wysocka

Nauczycielka, koordynatorka ds. IT w III LO w Koninie, entuzjastka nowych technologii, Microsoft Innovative Educator Expert. Koordynatorka wielu projektów – SWOI, eSzkoła Moja Wielkopolska, Centrum Mistrzostwa Informatycznego, AI Schools, autorka scenariuszy zajęć z informatyki (Nowa Era).

"Od wielu lat pracuję razem ze swoimi uczniami korzystając z zasobów chmurowych, dlatego jestem entuzjastką takich rozwiązań. Staram się zarazić tym entuzjazmem uczestników warsztatów. Relacje w szkole są najważniejsze, jednak nowe technologie usprawniają proces dydaktyczny i pomagają w pracy nauczycielom."

sprawdź ofertę szkoleniową

Zaufaj naszym trenerom i weź udział w szkoleniu!

Wypełnij formularz kontaktowy, a nasi doradcy skontaktują się z Tobą w celu omówienia Twoich szczegółowych potrzeb.

Czekamy również na Twój telefon!

  • +48 61 222 90 01
  • +48 695 100 060
  • +48 695 100 080
  • +48 61 827 30 56

 

nodn szkola w chmurze logo