Indywidualne szkolenia dla nauczycieli

autoryzowany partner edukacyjny microsoft.png             Partner Edukacyjny Microsoft

Akademia Szkoły w Chmurze, jako Certyfikowany Partner Edukacyjny Microsoft, zaprasza wszystkich nauczycieli na indywidualne szkolenia z zakresu wykorzystywania narzędzi Office 365 w edukacji.

Wprowadzenie do Office 365 i aplikacji Teams

szkolenia office 365Podczas tego szkolenia nauczyciele poznają podstawowe aplikacje Office 365 oraz efektywne metody pracy z zespołem klasowym w formule zdalnej, hybrydowej oraz stacjonarnej przy użyciu aplikacji Teams i aplikacji współpracujących.
Pełen kurs to 2 spotkania szkoleniowe on-line w środowisku Office 365, po 2 godziny każde!

Po szkoleniu uczestnicy potrafią: 

 • korzystać z możliwości, jakie daje praca w chmurze pod kątem prowadzenia lekcji, zajęć dodatkowych, indywidualnych (w tym terapii) oraz bieżącej lub projektowej współpracy z zespołem nauczycieli
 • zarządzać udostępnianymi treściami i dokumentami na dysku chmurowym OneDrive we współpracy z zespołami klasowymi oraz w wymianie informacji z dyrekcją, nauczycielami lub rodzicami
 • korzystać z podstawowych narzędzi Office365: Outlook (poczta, kalendarz) i aplikacji Word, Excel, PowerPoint
 • udostępniać w zespołach, kanałach, na czacie lub w Plikach dokumenty i treści (audio, wideo, obrazy, wycinki z multibooków lub materiały źródłowe z sieci)
 • tworzyć zespoły i kanały
 • umawiać spotkania w kanałach, w tym spotkania cykliczne,
 • korzystać swobodnie ze spotkania w Teamsi przydzielać uprawnienia uczniom oraz zmieniać je podczas lekcji
 • posługiwać się kartami w kanale ogólnym (Wpisy, Pliki, Notes Zajęć, Zadania, Oceny),
 • udostępniać pliki i foldery i kierować do nich uczniów przy pomocy linków
 • tworzyć notes zajęć, rozpowszechniać strony i sprawdzać karty pracy oraz wspólnie pracować na wirtualnej tablicy
 • tworzyć i sprawdzać zadania oraz testy

Koszt szkolenia: 200 zł brutto.
Istnieje możliwość wydłużenia terminu płatności.

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Notes zajęć - cyfrowy przyjaciel nauczyciela  

szkolenie office 365Celem szkolenia jest przygotowanie nauczycieli do atrakcyjnych sposobów prowadzenia zajęć w oparciu o wydajne techniki pracy z wykorzystaniem Office365: OneNote, Sway, Stream, Forms, Teams na bazie materiałów posiadanych przez nauczycieli lub tworzenia nowych.
Pełen kurs to 2 spotkania szkoleniowe on-line w środowisku Office 365, po 2 godziny każde!

Po szkoleniu uczestnicy potrafią: 

 • sprawnie przygotowywać i udostępniać materiały do zajęć (również z wykorzystaniem materiałów wydawnictw) OneNote, Sway, Stream,
 • rejestrować notatki audio, wstawiać klipy wideo online i pliki oraz przechwytywać dowolną zawartość z sieci Web jednym kliknięciemdo OneNote
 • opracowywać testy ankiety i sondaże w aplikacji w Forms,
 • udostępniać uczniom zadania i treści multimedialne w OneNote na bazie zgromadzonych przez nauczyciela zasobów audio, wideo, zdjęć, prezentacji, kart pracy, testów z wydawnictw,
 • tworzyć nowe materiały z elementami gamifikacji na bazie Swaylub szybko przetwarzać gotowe, posiadane materiały lub prezentacje na atrakcyjną wersję cyfrowych opowieści Sway,
 • zarządzać sekcjami i stronami w OneNote danego zespołu klasowego oraz między notesami poszczególnych zespołów oraz blokować wybrane strony lub obszar współpracy, archiwizować materiały i zabezpieczać przed edycją,
 • organizować pracę w kanałach,
 • organizować pracę w obszarze współpracy, indywidualną z uczniem oraz w podziale na grupy z wykorzystaniem możliwości OneNote, kanałów oraz pokojów spotkań (breakoutroom),
 • przygotować materiały na cały rok szkolny w ramach źródłowego notesu zajęć nauczyciela i udostępniać je na bieżąco zespołom klasowym lub wybranym uczniom,
 • synchronizować źródłowy notes zajęć nauczyciela z notesami w Teamsach.

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Koszt szkolenia: 200 zł brutto.
Istnieje możliwość wydłużenia terminu płatności.

 

Administracja Office 365 w szkole

administracja office 365 w szkole Szkolenie ma na celu przygotowanie szkolnych administratorów do samodzielnego zarządzania usługą w szkole. Uczestnicy otrzymują również autorski szablon Excel, który będą mogli wykorzystać do automatyzacji procesu zakładania nowych kont uczniowskich na początku każdego roku szkolnego.
Pełen kurs to 1 dwugodzinne spotkanie szkoleniowe on-line w środowisku Office 365.


Po szkoleniu uczestnicy potrafią:

 • używać przeglądarki do czynności administracyjnych
 • zakładać konta użytkowników, zarówno pojedyncze, jak i wiele kont na podstawie pliku CSV
 • blokować i usuwać użytkowników
 • resetować hasła użytkowników
 • metodycznie tworzyć grupy, używając odpowiednich nazw
 • usuwać oraz przywracać usunięte grupy
 • korzystać z modułu administracyjnego Teams oraz raportów użycia
 • korzystać z modułu administracyjnego Exchange oraz blokować pocztę wychodzącą dla uczniów
 • zarządzać plikami prywatnymi oraz plikami zespołu w usłudze OneDrive

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Koszt szkolenia: 200 zł brutto.
Istnieje możliwość wydłużenia terminu płatności.

 

Office 365 i Teams w pracy dyrektora

office 365 dla dyrektorówSzkolenie ma na celu przygotowanie dyrektorów szkół wszystkich stopni do codziennej pracy z narzędziami pakietu Office 365 dla edukacji, takimi jak Planner, Outlook, Kalendarz, OneDrive, Word, Excel. W ramach warsztatu dyrektorzy poznają również możliwości wykorzystania aplikacji Teams w zarządzaniu szkołą.
Pełen kurs to 2 spotkania szkoleniowe on-line w środowisku Office 365, po 2 godziny każde!

Po szkoleniu uczestnicy potrafią: 

 • dobrać aplikacje Office 365 w celu stworzenia środowiska do zarządzania
  i kierowania szkołą
 • zarządzać kontaktami, kalendarzami, przypomnieniami i zadaniami swoimi
  i współpracowników w aplikacji Outlook 365
 • zarządzać radą pedagogiczną przy wykorzystaniu aplikacji Office 365
 • organizować i prowadzić zdalne posiedzenia rady pedagogicznej – Teams
 • przeprowadzać uchwały rady pedagogicznej – Forms
 • zarządzać kalendarzem wydarzeń szkolnych – Outlook (kalendarz)
 • Prowadzić nadzór pedagogiczny:
 • elektroniczna dokumentacja nauczyciela w Notesie Teams
 • kontrola obowiązków nauczyciela i wychowawcy - Excel
 • tworzyć i udostępniać dokumenty do pracy zespołowej online wykorzystując Dysk OneDrive
 • prowadzić wystąpienie publiczne wykorzystując ekran prezentera w aplikacji PowerPoint 365
 • zorganizować mobilne biuro dyrektora szkoły za pomocą mobilnych aplikacji Office 365
 • Organizowanie pracy zespołowej za pomocą usługi Microsoft Planner
  • Wizualne organizowanie zadań
  • Wspólna praca nad zadaniami
  • Praca na różnych urządzeniach

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Koszt szkolenia: 200 zł brutto.
Istnieje możliwość wydłużenia terminu płatności.

 

Notes zajęć w pracy nauczyciela w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

szkolenie notes zajęć office 365Podczas tego szkolenia nauczyciele poznają podstawowe aplikacje Office365 oraz efektywne metody pracy z zespołem klasowym na wczesnym etapie edukacji (grupy przedszkolne) oraz na I etapie edukacyjnym (klasy I-III szkoły podstawowej) przy użyciu aplikacji Teams i aplikacji współpracujących.
Pełen kurs to 1 dwugodzinne spotkanie szkoleniowe on-line w środowisku Office 365.

Po szkoleniu uczestnicy potrafią: 

 • korzystać z możliwości, jakie daje praca w chmurze pod kątem prowadzenia lekcji, zajęć dodatkowych i indywidualnych
 • sprawnie przygotowywać i udostępniać materiały do zajęć (również z wykorzystaniem materiałów wydawnictw) dostosowując sposoby udostępniania  do wieku i możliwości uczniów
 • udostępniać w zespołach, kanałach, na czacie lub w Plikach dokumenty i treści (audio, wideo, obrazy, wycinki z multibooków lub materiały źródłowe z sieci), które uczniowie będą z łatwością otwierać, edytować, zapisywać oraz odsyłać nauczycielowi w tym:
  • dodawanie zasobów do prac, wklejanie linku bezpośrednio do karty Notesu Zajęć,
  • załączanie poleceń głosowych na kartach Notesu Zajęć,
  • przygotowanie ścieżek audio i wideo będących integralną częścią podręcznika,
  • wzbogacanie komunikatów publikowanych na Wpisach o element wizualny (obrazki/zdjęcia/ilustracje);
 • korzystać swobodnie ze spotkania w Teams i przydzielać uprawnienia uczniom oraz zmieniać je podczas lekcji, uprzywilejować rozwój kompetencji społecznej uczniów, wskazując na ich rolę w nauczaniu zdalnym, udzielając instrukcji ułatwiających uczniowi pracę zdalną
 • tworzyć Notes Zajęć, rozpowszechniać strony i sprawdzać karty pracy oraz wspólnie pracować na wirtualnej tablicy
  dostosować Notes Zajęć do potrzeb najmłodszych uczniów oraz programu nauczania na I etapie edukacyjnym
 • tworzyć i sprawdzać zadania oraz testy, dostosowując zasoby do potrzeb i możliwości uczniów klas I-III
 • umawiać spotkania w kanałach, w tym spotkania cykliczne, tworząc w kalendarzu uczniów “plan lekcji” zwiększający poczucie bezpieczeństwa, ułatwiający organizację dnia oraz przygotowanie się do lekcji
 • wyjść z nabywaniem wiedzy i umiejętności poza obszar klasy/komputera (przeliczanie przedmiotów codziennych (łyżeczki, figurki), prezentowanie rzeczy zaczynających się na daną literę lub ją zawierających, ułamkowanie z klockami typu Lego)
 • wykorzystywać materiały źródłowe z sieci podczas zajęć w MS Teams (załącznik z listą dobrych stron udostępniony zostanie nauczycielom w Plikach grupy podczas szkolenia)

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Koszt szkolenia: 200 zł brutto.
Istnieje możliwość wydłużenia terminu płatności.


Akademia Office 365 - Jak? W jakiej formie? Za ile?

 

akademia office 365

Jak? Nasze szkolenia odbywają się zdalnie, w środowisku Office 365 w domenie Szkoły w Chmurze z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. Szkolimy się w kameralnych, maksymalnie 12 osobowych grupach, a każdy uczestnik otrzymuje oficjalny certyfikat Szkoły w Chmurze

microsoft teams szkolenie dla nauczycieli

W jakiej formie? Nasza Akademia to spotkania o charakterze warsztatowym, prowadzone przez wieloletnich praktyków. Każde szkolenie to 2 bądź 4 godziny, na których uczestnicy poszerzają oraz systematyzują swoją dotychczasową wiedzę o administrowaniu środowiskiem Office 365!

wprowadzenie do office 365 dla edukacjiDla kogo? Dla przyszłych oraz obecnych szkolnych administratorów środowiska Office 365


akademia office 365 kosztZa ile?
Koszt każdego szkolenia to 200 zł brutto za uczestnika

 

formularz zgłoszeniowy akademia office 365

Akademia Szkoły w Chmurze to:

 

office 365 szkolenia dla nauczycieli certyfikatCertyfikat -Wszyscy uczestnicy naszych szkoleń otrzymują oficjalny certyfikat Szkoły w Chmurze jako oficjalnego centrum edukacyjnego Microsoft. Każdy z uczestników może odebrać za szkolenie punkty na platformie Microsoft Educator Center!

office 365 szkolenia dla nauczycieli grupa na fbCiągły rozwój - Każdy z uczestników otrzymuje dostęp do zamkniętej grupy na Facebooku, gdzie może korzystać bezterminowo z wiedzy naszych trenerów, czerpać inspiracje od innych nauczycieli oraz poznawać najnowsze rozwiązania w świecie Office 365

office 365 szkolenia dla nauczycieli trenerzySzkolenia grupowe  - Szkoły, które chciałaby przeszkolić swoje rady pedagogiczne zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą szkoleń grupowych z Office 365 dla nauczycieli!

 

kontakt Szkoła w Chmurze